De allmänna förvaltningstjänsterna omfattar förutom demokratitjänster även centraliserad ärendehantering och arkivering. Är programmen som sköter föredragningsprotokollen och tjänsteinnehavarbesluten samt utbildningarna i programmen i fråga centraliserad ärendehantering?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum09.09.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Ja, om man med dessa utför just de uppgifter som nämns i de allmänna förvaltningstjänsterna. Centraliserad ärendehantering.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >