Behöver boendeservicen för rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården (vanligt boende/intensifierat serviceboende), såsom boendeservicen för rehabiliteringsklienter inom mentalvården, avskiljas till olika serviceklasser?

MålgruppKommun
DokumenttypFråga och svar
Datum26.08.2020
KategorierKoder, taxonomier och klassificationerServiceklassification
Underhåll ansvarFinansministeriet

Dessa behöver inte skiljas åt. Boendeservice för rehabiliteringsklienter inom missbrukarvården rapporteras i serviceklass 2451Boendeservice för personer som deltar i missbrukarrehabilitering.

Handboken för kommunernas och samkommunernas automatiska ekonomiska rapportering (AURA) innehåller allmänna anvisningar för användning av tabellmodeller och produktion av innehållet i den automatiska rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i varje rapporteringshelhet. Bilaga 5 i AURA-handboken innehåller Excel-filen Serviceklassificering för kommuner och samkommuner.

Instruktionsvideor om serviceklassificering och andra ämnen relaterade till kommunernas automatiserad finansiell rapportering finns här.

Ett webbinarium har hållits om serviceklasserna i juni 2020, inspelningen (på finska) finns här.

Mer information om serviceklassificering >

Mer information om kommunekonomins tjänster >