Användarrättigheter till Statskontorets Tiimeri-arbetsytor

MålgruppStat
DiariumnumretVK/86693/04.00.03/2022
DokumenttypAnvisning
Ikraftträdelsedag25.11.2022
Datum25.11.2022
KategorierBeställning till indrivningBokföringLöneberäkning
Underhåll ansvarValtiokonttori

Enligt 24 c § (1216/2003) i lagen om statsbudgeten (423/88) kan Statskontoret meddela föreskrifter om detaljer i fråga om skötseln av ämbetsverkens, inrättningarnas och utanför budgeten stående statliga fonders bokföring, betalningsrörelse och redovisning, samt om upprättandet av bokslut och andra funktioner och förfaringssätt inom ekonomiförvaltningen. Enligt 40 § (1786/2009) i förordningen om statsbudgeten (1243/92) meddelar Statskontoret dessutom närmare föreskrifter om skötseln av bokföringsenheternas betalningsrörelse och nödvändiga föreskrifter och instruktioner om de system som används vid skötseln av betalningsrörelsen och löneräkningen.

Statskontoret har meddelat en föreskrift om ansökning om användarrättigheter och upprätthållande av dem i Statskontorets Tiimeri-arbetsytor. Föreskriften publiceras i de ärendespecifika arbetsytorna i Tiimeri:

Om du inte har tillträde till någon av de ovan nämnda Tiimeri-arbetsytorna, vänligen kontakta Statskontoret.

Ikraftträdande

Denna föreskrift träder i kraft omedelbart.

Mer information

Mer information om frågor som gäller denna föreskrift lämnas av Statskontoret, tfn 0295 50 2000 eller per e-post på adressen maksuliike@valtiokonttori.fi och laskentatoimi@valtiokonttori.fi.

Tanja Wistbacka                                       Tarja Tapio
biträdande direktör                                   betalningsrörelsechef

användarrättighettiimeri