Käyttöoikeudet Valtiokonttorin Tiimeri-työtiloihin

Antopäivä Dokumentin nimi
25.11.2022 Käyttöoikeudet Valtiokonttorin Tiimeri-työtiloihin
KohderyhmäValtio
AsiakirjatyyppiOhje
Voimaantulopäivämäärä25.11.2022
Antopäivämäärä25.11.2022
KategoriatKirjanpitoMaksuliike ja laskujen välitysMatkustaminenPalkanlaskentaTilauksesta perintään
YlläpitovastuuValtiokonttori

Valtion talousarviosta annetun lain (423/88) 24 c §:n (1216/2003) mukaan Valtiokonttori voi antaa määräyksiä virastojen, laitosten ja talousarvion ulkopuolella olevien valtion rahastojen kirjanpidon, maksuliikkeen ja laskentatoimen hoidon, tilinpäätöksen laadinnan sekä muiden taloushallinnon toimintojen ja menettelytapojen yksityiskohdista. Lisäksi valtion talousarviosta annetun asetuksen (1243/92) 40 §:n (1786/2009) mukaan Valtiokonttori antaa tarkempia määräyksiä kirjanpitoyksikköjen maksuliikkeen hoitamisesta ja antaa tarvittavat määräykset ja ohjeet maksuliikkeessä ja palkanlaskennassa käytettävistä järjestelmistä.

Valtiokonttori on antanut ohjeen käyttöoikeuksien hakemisesta ja niiden ylläpidosta Valtiokonttorin Tiimeri -työtiloihin. Ohje julkaistaan Tiimerin asiakohtaisissa työtiloissa:

Mikäli et pääse ylläolevaan Tiimeri-työtilaan, ota yhteyttä Valtiokonttoriin.

Voimaantulo

Tämä ohje tulee voimaan välittömästi.

Lisätiedot

Lisätietoja tähän ohjeeseen liittyvissä asioissa saa Valtiokonttorista puh. 0295 50 2000 tai sähköpostitse osoitteista maksuliike@valtiokonttori.fi ja laskentatoimi@valtiokonttori.fi.

Tanja Wistbacka                                       Tarja Tapio
apulaisjohtaja                                           maksuliikepäällikkö