Finlands miljöcentrals (SYKE) erfarenheter av kostnadsredovisningsmodellen

Genom att ta i bruk statens gemensamma kostnadsredovisningsmodellen strävade Finlands miljöcentral (SYKE) efter arbetstidsbesparing i uppgörandet av kostnadsredovisningen samt transparent information med avseende på såväl slutresultaten som redovisningsprinciperna.