Suomen ympäristökeskuksen (SYKE) kokemukset kustannuslaskentamallista

Valtion yhteisen kustannuslaskentamallin käyttöönotolla tavoiteltiin SYKEssä kustannuslaskennan tuottamiseen liittyvää työajan säästöä sekä tietojen läpinäkyvyyttä.