Hyppää sisältöön


Taloustietojen raportointi

Häiriö Kuntatalouden tietopalvelussa
3.7.2020 >
Lue lisää >
 • Vuodesta 2021 alkaen kuntien ja kuntayhtymien taloustietojen keruuvastuu on Valtiokonttorilla. Siihen asti tehtävää hoitaa Tilastokeskus. (Huom. Tilastokeskus kerää vielä vuonna 2021 tilastovuoden 2020 tilinpäätöstiedot.)

  Kunnat ja kuntayhtymät raportoivat taloustietonsa Valtiokonttoriin ensisijaisesti XBRL-muodossa. Kuntatalouden tietopalvelu käsittelee ja validoi tietoja XBRL-muotoisina ja tarjoaa niitä myös ulospäin käytettäväksi avoimessa rajapinnassa useammassa eri muodossa.

  Tietojen raportointi tapahtuu joko Suomi.fi-palveluväylän tai Kuntatalouden tietopalvelun kautta. Tietopalvelussa on mahdollista toimittaa liitetiedostoja joko XBRL tai CSV -muotoisina. XBRL-muotoisen aineiston muodostamiseen voidaan käyttää erillistä Excel-tiedonsyöttösovellusta (puhutaan myös Excel-lomakkeesta). Jokaisella raportointikokonaisuudella on oma Excel-lomakkeensa. Excelin käyttö apuna raportoinnissa on väliaikainen ratkaisu ja käytössä ns. siirtymäajan (mahd. 2025 saakka). Tietojen raportointi pohjautuu raportoinnin automatisointitavoitteeseen ja manuaalisesta tietojen keräily- ja raportointityöstä olisi pyrittävä luopumaan lähivuosina.

  Siirtyminen määrämuotoiseen raportointi- ja julkaisutapaan avaa mahdollisuuden hyödyntää kertaalleen tuotettua taloustietoa järjestelmäriippumattomasti uusiin käyttötarkoituksiin. Samalla automaattiseen raportointiin siirtyminen tukee taloushallinnon muutakin automatisointia niin verkkolaskun, Ekuitin kuin kirjanpidon määritystenkin osalta.

  Kuntatalouden tietopalveluun raportoidut taloustiedot julkaistaan avoimessa rajapinnassa sekä Tutkihallintoa.fi-palvelussa heti, kun tietoja raportoiva kunta tai kuntayhtymä on ne tietopalvelussa hyväksynyt.

 • Käyttäjätunnusten haku

  Kunnat ja kuntayhtymät ovat Valtiokonttorin pyynnöstä ilmoittaneet valtuuttamiensa käyttäjien asiointiroolituksen marras-joulukuussa 2019. Mikäli ilmoitettuihin tietoihin tulee muutoksia tai oikeuksia tarvitaan lisää, ilmoitukset alla olevan kyselylinkin kautta.

  Käyttäjätunnukset luodaan asiointiroolien mukaisille tasoille (raportointi, kommentointi, hyväksyntä).

  Hae käyttäjätunnuksia vastaamalla asiointiroolikyselyyn >

 • Kirjautuminen Kuntatalouden tietopalveluun

  Kuntatalouden tietopalvelussa (nk. Hyväksyntäpalvelu) kunnat ja kuntayhtymät voivat katsella, hyväksyä ja raportoida taloustietojaan.

  Kirjaudu Kuntatalouden tietopalveluun tästä >

 • Tietojen toimitus liitetiedostona

  Aineiston toimittaminen Excel-lomakkeella

  Excel-tiedonsyöttösovelluksen (lomakkeen) avulla voidaan tuottaa raportointikokonaisuuskohtainen tiedosto raportoitavaksi. Tuotettu tiedosto on XBRL-muotoinen. Tiedosto raportoidaan Kuntatalouden tietopalvelun Aineiston lataus -toiminnon avulla.

  Excel-lomake on toistaiseksi käytössä ainoastaan raportointikokonaisuudessa:

  • Kuntien ja kuntayhtymien talousarvio ja -suunnitelma (KTAS)

  EXCEL-LOMAKKEEN VOIT LADATA TÄSTÄ (KTAS)

  Alla olevassa käyttöohjeessa on ohjeita siihen, kuinka kuntien talousarvio- ja suunnitelmatietojen toimitus Excel-lomakkeella onnistuu.

  EXCEL-LOMAKKEEN KÄYTTÖOHJEET VOIT LADATA TÄSTÄ

  Halutessasi voit ladata myös taksonomian mukaiset kenttätunnukset sisältävän solukartan alta Excel-muodossa.

  EXCEL-LOMAKKEEN SOLUKARTAN VOIT LADATA TÄSTÄ

  Tiedostojen toimitus liitetiedostona

  Kuntatalouden tietopalveluun voi raportoida kuntataloustaksonomian mukaisia XBRL-instanssidokumentteja tai CSV-tiedostoja. CSV-tiedostoista palvelu muodostaa muuntimen avulla tarvittavat XBRL-instanssidokumentit.

  Aineiston lähettäminen raportointipalvelun kautta edellyttää käyttäjätunnuksia.

  Kirjautuminen tietopalveluun >

 • Raportointi Suomi.fi-palveluväylän kautta

  Kuntien talousaineistojen lähettäminen Suomi.fi -testipalveluväylässä

  Perustiedot suomi.fi roolista https://palveluhallinta.suomi.fi/fi

  Lähetys hoidetaan tyypillisesti ohjelmalla, joka tekee http-lähetyksen (HTTP POST). Aineisto lähetetään lähettäjän omalle liityntäpalvelimelle, joka välittää sen palveluväylän kautta kuntatalouden tietopalveluun.

  Ohje kuntien talousaineistojen lähettämiseen Suomi.fi-testipalveluväylässä

  Ohje Suomi.fi-palveluväylän käyttöönottamiseksi

  Kuntien talousaineistojen lähettäminen Suomi.fi-rajapinnassa (päivitetty 8.10.2018)

  Päivitetyt ohjeet tulossa 10/2019

  Perustiedot Suomi.fi-roolista: https://esuomi.fi/palveluntarjoajille/palveluvayla/sanasto/

  Liityntäkatalogi listaa Suomi.fi-liitynnät: https://liityntakatalogi.suomi.fi/

  Valitse organisaatioksi Valtiokonttori.

  Liityntäkatalogi

  Palvelu tulee näkyville rekisteröinnin jälkeen, ja palvelusta saat haettua WSDL-mallin.

  Liityntäkatalogissa on malli siitä, mitä tietoja sieltä tulee löytymään.

  https://liityntakatalogi.suomi.fi/dataset/kirjastokeski

  Aineiston lähetys hoidetaan tyypillisesti ohjelmalla, joka tekee http-lähetyksen (HTTP POST).

  Lähetysskriptin malli alla

  Lähetysskriptin malli

  envelope Standardi SOAP-viesti.
  client Lähettävän tahon tiedot.
  service Vastaanottavan tahon eli tietopalvelun tiedot. Kuva on testiversiosta. Palvelu rekisteröidään ennen kuntapilotin avausta ja nämä tiedot muuttuvat.
  userid Käyttäjätunnus
  body Viestin sisältö. Tälle on olemassa WSDL-malli. Tiedot ovat samat kuin verkkolähetyssivulla.

   

 • Julkaistut taloustiedot

  Taloustiedot Tutkihallintoa.fi-palvelussa

  Kuntien ja kuntayhtymien taloustiedot julkaistaan Tutkihallintoa.fi-palvelussa heti, kun tiedot on hyväksytty Kuntatalouden tietopalvelussa. Tutkihallintoa.fi-sivustolla tietoja voi tarkastella visuaalisilta raporteilta ja vertailla eri kuntien tietoja keskenään.

  Tutkihallintoa.fi -palveluun >

  Taloustiedot avoimessa rajapinnasta

  Kuntatalouden tietopalvelussa hyväksytyt tiedot ovat saatavilla rajapinnan kautta.

  OHJEET RAJAPINNAN KÄYTTÖÖN >

  Kuntien tilanneseuranta

  Kuntien tilanneseurannassa esitetään koostetusti raportteja mm. kuntien taloudellisesta tilasta, käyttötaloudesta, väestörakenteesta yms. yleisen tilanteen kannalta kiinnostavista aiheista.

  Kuntien tilanneseuranta >

 • Mallitiedostoja aineistojen raportointiin

  Taksonomian SBR-2019-12-2 mukaiset csv- ja xbrl -muotoiset mallitiedostot:

  Kunnan talousarvio, KTAS (XBRL)

  Kunnan talousarvio, KTAS (CSV)