Rahoitus-toimiala: rahoitus@valtiokonttori.fi

Toimialajohtaja Teppo Koivisto (virkavapaalla 2.10.2023 asti)
vt. toimialajohtaja Mika Arola, puh. 0295 50 2604
Rahoitusassistentti Sonja Pakola, puh. 0295 50 2140

Rahoitusjuridiikka

Lakiasiainpäällikkö Aino Saarilahti, puh. 0295 50 3110
Lakimies Henri Jaakkola, puh. 0295 50 2310
Asiantuntija Lotta Kärkäs, puh. 0295 50 2251
Asiantuntija Mubarak Omer, puh. 0295 50 2095

Likviditeetti ja varainhankinta

Varainhankinta ja sijoittajasuhteet
Apulaisjohtaja Anu Sammallahti, puh. 0295 50 2575

Likviditeetinhallinta
Rahoituspäällikkö Mika Tasa, puh. 0295 50 2552

Viestintä
Viestintäasiantuntija Tiina Heinilä, puh. 0295 50 2229

Salkunhallinta

Apulaisjohtaja Juha Savolainen, puh. 0295 50 2905
Rahoituspäällikkö Petri Piippo, puh. 0295 50 2476

Finanssitietohallinto ja Back Office

Apulaisjohtaja Jan Kortesalo, puh. 0295 50 2375

Finanssitietohallinto
Tietohallintopäällikkö Santtu Seppälä, puh. 0295 50 2650

Back Office
Rahoituspäällikkö Taina Nissinen, puh. 0295 50 2580

Riskit ja strategia

Apulaisjohtaja Mika Arola, puh. 0295 50 2604

Riskienvalvonta
Rahoituspäällikkö John Rogers, puh. 0295 50 2656

Tietopalvelu
Tietopalvelupäällikkö Niina Lempinen, puh. 0295 50 2565
ra.tietopalvelu@valtiokonttori.fi

Lainat, korkotuet ja takaukset

ks. Rahoitus- ja lainapalveluiden yhteystiedot >