Valtiokonttori kilpailutti Suomi.fi-maksut palvelun vuonna 2021 ja nyt on käynnissä uuden verkkomaksupalvelun toimitus- ja käyttöönottoprojekti VEMA22. Projektin aikana Suomi.fi -maksut palvelua käyttävät organisaatiot siirtyvät uuteen palveluun. Uuden palvelun käyttöönotot ajoittuvat vuoden 2022 keväälle, jolloin alkaa palvelun pilotointi ja vuoden 2022 syksylle, jolloin toteutetaan palvelun käyttöönotot keskitetysti.
Suomi.fi-maksut VEMA22-kuukausitiedotteessa kerrotaan toimitusprojektin ajankohtaisista aiheista kunnille ja valtion virastoille.

Suomi.fi-maksut VEMA22-kuukausitiedote