Statskontoret producerar interna tjänster för statsförvaltningen och i denna roll är vårt centrala strategiska mål att möjliggöra ökade inbesparingar och ökad produktivitet inom statens ämbetsverk och inrättningar. Metoderna för detta är

  • utveckling av gemensamma verksamhetsmodeller, såsom verksamhetsmodeller för ekonomi- och personalförvaltningen och välbefinnandet i arbetet
  • utveckling av datasystemen och tjänsterna samt
  • deltagande i utvecklingen av statsförvaltningens interna arbetsmarknad.

Statskontorets verksamhet berörs av samhälleliga effektivitetsmål

Finansministeriet har ställt upp följande effektivitetsmål för Statskontoret:

  • Statens ekonomiförvaltning ska utgöra en transparent och produktiv helhet som följer god förvaltningssed och stödjer utvecklingen av effektiviteten och produktiviteten inom ämbetsverk och inrättningar.
  • Rapporteringen kring ekonomin (inkl. datalager och uppföljningsobjekt) ska vara tillgängliga för dem som behöver dem. Ekonomiförvaltningens metoder, processer och datasystem ska vara moderna, enhetliga och användarvänliga och statens ekonomiförvaltning ska vara effektivt och tillförlitligt ordnad.
  • Enheten Statens personaltjänster inom Statskontoret ska stödja god personalledning och främja förlängning av arbetskarriärerna, möjligheterna att hitta nya arbetsuppgifter och intern mobilitet.
  • Statens upphandling, kontrollen av betalningsberedskapen och den riskhantering som anknyter till dessa funktioner ska genomföras på ett högklassigt och kostnadseffektivt sätt.