Hoppa innehåll

VEMA22 projektet för tjänsten Suomi.fi-betalningar övergår till ett centraliserat ibruktagande

Alla nuvarande kundorganisationer skall i VEMA22 projektet övergå till att använda den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar senast 30.11.2022

 

Statskontoret har fattat ett beslut om att godkänna leveransprojektet VEMA22 och övergå till ett centraliserat ibruktagande från och med den 1 augusti 2022. Den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar har genomgått en auditering som godkänts och fått utmärkta resultat i bedömningarna.

Alla arbetsgrupper inom projektet VEMA22 (styrgruppen för VEMA22, uppföljningsgruppen för kundupplevelsen och uppföljningsgruppen för dataskydd) rekommenderade att leveransprojektet godkänns och att man övergår till ett centraliserat ibruktagande.

Det centraliserade ibruktagandet görs under de ibruktagningsomgångar som Statskontoret fastställt. De första kundorganisationerna har redan tagit i bruk den nya tjänsten i augusti. Alla kundorganisationer ska övergå till den nya tjänsten senast den 30 november 2022.

Den gamla tjänsten tas ur användning före utgången av 2022.

Tilläggsinformation: verkkomaksaminen@valtiokonttori.fi

◄ Alla nyheter