Hoppa innehåll

Tjänstemän utomlands på uppdrag och coronavirus

Statskontoret ersätter i enlighet med normal praxis kostnaderna för en tjänstemans resesjukdom eller berättigade förväntningar på sjukdom under en tjänstemans uppdrag utomlands även i fall av coronavirus.

När det gäller resesäkerhet kompenserar vi dock inte för resor som ställts in på grund av coronavirushotet eller karantänsperioden. Under en möjlig karantänperiod gäller dock statens skydd för utländska reseskador utan att reseordern ändras.

Vi publicerar meddelanden från vår reseskyddets samarbetspartner Falck Global Assistance på vår hemsida >

På samma sida finns också en länk till utrikesministeriets resemeddelanden >

◄ Alla nyheter