Hoppa innehåll

Teknisk störning gällande kostnadsstödets kundmeddelanden

Det har skett en teknisk störning på Statskontoret som medfört att kundmeddelanden har skickats till fel e-postadresser. I dessa meddelanden nämns det att kostnadsstödsansökan är initierad och även det sökande företagets namn och FO-nummer anges. 

Alla uppgifter som förmedlats i meddelandet är offentliga och de finns även tillgängliga på Statistik-sidan på kostnadsstödets webbplats. Företagens sekretessbelagda uppgifter gällande kostnadsstödsansökningen har inte skickats med meddelandet.   

Detta gäller endast en mycket liten andel av dem som ansökt om kostnadsstöd och Statskontoret har varit i kontakt med dessa kunder. Det inträffade har ingen inverkan på de ansökningar som hanteras eller redan är hanterade eller övriga ansökningar. 

Vi beklagar det besvär som felet orsakat. 

 

◄ Alla nyheter