Hoppa innehåll

Statskontoret utreder om Esperi Care Oy agerar i enlighet med ramavtalet

Statskontoret har ett ramavtal om vårdtjänster för krigsinvalider och militärinvalider samt rehabiliteringstjänster för krigsinvalider, krigsveteraner och specialgrupper för åren 2018–2022. Ramavtalet omfattar över 30 producenter av vårdtjänster och nästan 50 producenter av rehabiliteringstjänster. Även Esperi Care Oy hör till de serviceproducenter som omfattas av ramavtalet.

Ramavtalets kvalitetskrav är strikta. Eftersom klienternas medelålder är cirka 95 år, krävs det att klienternas individuella behov beaktas särskilt mycket när tjänsterna produceras.

Lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) ändrades från och med 1 januari 2019 så att personer som drabbats av en skada eller sjukdom till följd av Finlands krig 1939–1945 kan beviljas institutionsvård finansierad av Statskontoret om deras invaliditetsgrad är minst 10 procent. Fram till slutet av 2018 krävdes en invaliditetsgrad på minst 20 procent för att institutionsvård finansierad av Statskontoret skulle beviljas.

Klienter med rätt till vård som finansieras av Statskontoret väljer sig den lämpligaste serviceleverantören bland ramavtalsproducenterna i samråd med Statskontoret. En klient kan när som helst byta serviceproducent genom att kontakta Statskontoret. Klienten behöver inte motivera bytet.

Esperis vårdhem Ulrika, vars verksamhet Valvira har avbrutit, har inte och har inte haft någon klient vars vård ersatts av Statskontoret.
Statskontoret ser mycket allvarligt på uppgifter om att klienternas säkerhet har äventyrats på en ramavtalsproducents verksamhetsenhet. Statskontoret har skickat en skriftlig begäran om en utredning till Esperi och kontaktat Valvira för att säkra säkerheten och servicekvaliteten för de klienter vars vård ersätts av Statskontoret. Statskontoret fattar beslut om eventuella ytterligare åtgärder utgående från de utredningar som görs.

Ytterligare information:
biträdande direktör Hanna Koskinen, tfn 0295 50 3328
servicechef Tiina Kyttälä. tfn 0295 50 2737
 

◄ Alla nyheter