Hoppa innehåll

Räntorna för aravalån med höga räntor kommer att jämkas

Räntorna för aravalån med höga räntor kommer att jämkas från och med den 1 mars 2019 och den 1 april 2019. Ändringarna gällande räntorna baseras på statsrådets förordning som träder i kraft den 1 februari 2019.

Med förordningen ändras räntorna för aravalån med höga räntor så att de får en rörlig maximal ränta. Den maximala räntan knyts till referensräntan, som bestäms baserat på den rörliga genomsnittsräntan för tioåriga obligationslån.

Räntorna sänks endast i de lånegrupper där låneräntan överstiger 1,39 procent. För lån med hög ränta anges även en minimiränta, som är 1,39 procent. Trots ändringen förblir den största delen av aravalånens räntor oförändrade.

På Statskontorets webbplats kan du kontrollera hur räntorna för ditt samfund ändras den 1 mars 2019 eller den 1 april 2019. Räntorna för samtliga lånegrupper publiceras under januari på adressen www.statskontoret.fi/aravalanens_rantor.

Om du har frågor gällande ränteändringarna, kan du kontakta oss per e-post.

Allmänna förfrågningar: luottopalvelu(at)statskontoret.fi

◄ Alla nyheter