Hoppa innehåll

Nytt projekt: Grundtorrläggning av Halko-oja och dess förgreningar

Vårens fakturor för grundtorrläggningslån (5911), förfallodag den 30 april 2022
Grundtorrläggning av Halko-oja och dess förgreningar

Mer information:

Juha Kärkkäinen
vattenhushållningsplanerare
NTM-centralen i Södra Österbotten/
Miljö och Naturresurser / Vattendragsenheten
Besöksadress: Wolffskavägen 35
Postadress: PB 262, 65101 Vasa
tfn +358 295 027 851

Mer information från Statskontoret:
maaseutuluotot@valtiokonttori.fi

◄ Alla nyheter