Hoppa innehåll

Lagen om tidsbegränsat kostnadsstöd till företag ges till riksdagen – Stödet kan ansökas 7.7.-31.8.2020.

Lagen, som beretts av arbets- och näringsministeriet samt finansministeriet, om tidsbegränsat kostnadsstöd till företag har getts till riksdagen för behandling 5.6.2020. Syftet med det nya kostnadsstödet är att sänka antalet företag på väg i konkurs på grund av skador från coronaepidemin. För att ett företag ska få stödet, ska omsättningen inom såväl branschen som hos företaget ha minskat avsevärt.

Kostnadsstödet kommer att utbetalas av Statskontoret. Stödet kan ansökas 7.7.-31.8.2020.

Härefter följer att:

  • Statskontoret lägger de begränsningar av branscher i ansökan som fastställts genom förordning.
  • Statskontoret informerar företagen om ansökningsprocessen och om hur ansökan inleds, såväl i sina social medier som via företagens intresseorganisationer.
  • Stödet kan ansökas 7.7.-31.8.2020.

Mer information:

Ofta ställda frågor >

26.6.2020: ANM:s meddelande och länk till lag om kostnadsstöd till företag >

Länk till regeringens proposition med förslag till lag om tidsbestämt kostnadsstöd till företag > på svenska i slutet av sidan
5.6.2020: Läs mer om ANM:s meddelande (5.6.2020) > 
2.6.2020: Förslaget till lag om kostnadsstöd: Läs mer om ANM:s meddelande (1.6.2020) > 
ANM:s meddelande om ärendet (14.5.2020) >

Mer information till medier:

fornamn.efternamn@valtiokonttori.fi
generaldirektör Timo Laitinen, tfn +358 295 502 200
biträdande direktör Satu Vallivaara, tfn 0295 503 347
divisionschef Jyri Tapper, tfn +358 295 502 950

◄ Alla nyheter