Hoppa innehåll

Kundperspektivet i fokus för statens koncerntjänster

Koncernpolitiska riktlinjer för statens gemensamma tjänster har utarbetats i samarbete med serviceproducenterna och finansministeriet.

De koncernpolitiska riktlinjerna för statens gemensamma tjänster beskriver de gemensamma riktlinjerna och målsättningarna i styrningen, ledningen och utvecklingen av koncerntjänsterna.  Riktlinjerna har utformats genom ett samarbete mellan finansministeriet och statens serviceproducenter (Hansel, HAUS, Palkeet, Senatfastigheter, Statskontoret och Valtori) för åren 2019–2022. Serviceproducenternas gemensamma strategiska nyckelområden är nöjda kunder, djärv förnyelse, övergripande effektivitet och rätt kompetens. Målet med riktlinjerna är att skapa moderna, smidiga och effektiva tjänster som beaktar kundperspektivet inom hela statsförvaltningen. ”Målet måste vara koncerntjänster som skapar enhetliga servicehelheter i enlighet med kundernas behov så att ämbetsverken kan frigöra resurser för sin kärnverksamhet”, säger finansministeriets överdirektör, avdelningschef Juha Sarkio

Smidigare servicekedjor

I beredningsarbetet har man särskilt fokuserat på kundernas perspektiv och behov i utvecklingen av de gemensamma tjänsterna. ”Vår kunskap om digitalisering, det vill säga utveckling av våra verksamhetssätt med hjälp av teknologi, ökar snabbt inom förvaltningen. Mycket arbete återstår fortfarande i utvecklingen av en kundcentrerad modell. Statens gemensamma serviceproducenter kommer alltså framöver att fokusera ännu mer än tidigare på att skapa smidiga servicekedjor och fungerande helheter”, berättar ministeriets överdirektör, IKT-direktör  Anna-Maija Karjalainen. Man kommer regelbundet att mäta hur nöjda kunderna är med statens gemensamma tjänster och förbättra kundupplevelsen bland annat genom samutveckling. Arbetet inleds under 2019. En extern utvärdering och en kostnadseffektivitetsjämförelse av serviceproducenterna görs. Därtill utvecklar man en lösning för statens gemensamma tjänster. Ledningarna för finansministeriet och de gemensamma serviceproducenterna träffas regelbundet för att följa upp förverkligandet av riktlinjerna och planera gemensam verksamhet. Statens gemensamma serviceproducenter förverkligar riktlinjerna i sina strategier och sin verksamhet. Tillämpningen diskuteras regelbundet som en del av resultatstyrningen. Mer information och kontaktpersoner i finansministeriets meddelande

◄ Alla nyheter