Hyppää sisältöön

Asiakasnäkökulma valtion konsernipalvelujen keskiöön

Valtion yhteisten palvelujen konsernipolitiikkalinjaukset on laadittu yhteistyössä palveluntarjoajien ja valtiovarainministeriön kesken.

Valtion yhteisten palvelujen konsernipolitiikkalinjaukset määrittelevät jaetut arvot ja päämäärät konsernipalvelujen ohjauksesta, johtamisesta ja kehittämisestä.  Linjaukset on laadittu yhteistyössä valtiovarainministeriön ja valtion palveluntuottajien (Hansel, HAUS, Palkeet, Senaatti-kiinteistöt, Valtiokonttori ja Valtori) kesken vuosille 2019–2022.

Palveluntuottajien yhteisiksi strategisiksi avainalueiksi on määritelty tyytyväiset asiakkaat, rohkea uudistuminen, kokonaistehokkuus ja oikea osaaminen. Linjausten tavoitteena on asiakasnäkökulman huomioivat nykyaikaiset, sujuvat ja tulokselliset palvelut koko valtionhallinnolle.

”Tavoitteena pitää olla konsernipalvelut, jotka tuottavat yhtenäisiä palvelukokonaisuuksia asiakkaiden tarpeisiin siten, että virastot voidaan vapauttaa tekemään ydintoimintaansa”, toteaa valtiovarainministeriön ylijohtaja, osastopäällikkö Juha Sarkio.

Palveluketjut jouhevimmiksi

Valmistelutyössä onkin korostettu erityisesti asiakkaiden näkökulmaa ja tarpeita yhteisten palvelujen kehittämiseen.

”Osaamisemme digitalisoinnista eli toimintatapojen kehittämisessä teknologian avulla kasvaa hallinnossa huimaa vauhtia. Asiakas keskiössä -ajattelussa meillä on vielä paljon kehitettävää ja kuunneltavaa. Palveluketjun sujuvuutta ja kokonaisuuden toimivuutta valtion yhteiset palveluntuottajat huomioivat siis jatkossa entistä enemmän”, kertoo ministeriön ylijohtaja, ict-johtaja Anna-Maija Karjalainen.

Asiakkaiden tyytyväisyyttä valtion yhteisiin palveluihin tullaan mittaamaan säännöllisesti ja asiakaskokemusta parantamaan muun muassa yhteiskehittämisen kautta.

Työtä lähdetään viemään eteenpäin vuoden 2019 aikana. Palvelujen tuottajista teetetään ulkopuolinen arviointi ja kustannustehokkuusvertailu. Lisäksi kehitetään valtion yhteisten palvelujen asiointiratkaisua.

Valtiovarainministeriön ja yhteisten palveluntuottajien johto tapaavat ja seuraavat linjausten toteuttamista sekä suunnittelevat yhteistä toimintaa säännöllisesti. Valtion yhteisten palvelujen tuottajat toteuttavat linjauksia omissa strategioissaan ja toiminnassaan. Toimeenpanosta keskustellaan säännöllisesti osana tulosohjausta.

Lisätiedot ja yhteyshenkilöt valtiovarainministeriön tiedotteesta

◄ Kaikki uutiset