Hoppa innehåll

Kostnadsstöd från andra omgången återkrävs

Löneuppgifterna som använts i den andra omgången av kostnadsstöd har varit felaktiga. Löneuppgifterna som lade grunden för ersättningen har felaktigt innehållit också semesterersättning och semesterpenning. Av denna anledning kommer Statskontoret att behöva återkräva en del av de kostnadsstöd som betalats ut i den andra omgången av kostnadsstödet.

Återkravet gäller en liten del av kostnadsstödets kunder. Av de 18 400 företag som ansökt ersättning är cirka 3 % berörda av felet.

Återkravet gäller endast stöd som beviljats i den andra omgången av kostnadsstöd. Den andra omgången av kostnadsstöd gällde från 21 december 2020 till 26 februari 2021. Alla inblandade företag är kända av Statskontoret och Statskontoret kommer att kontakta dessa företag. Företag kommer att kontaktas per telefon under veckorna 47 och 48.

Vi ber om ursäkt för besväret.

◄ Alla nyheter