Hoppa innehåll

Implementeringen av den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar har påbörjats

Ekonomiförvaltningsspecialist Anja Alanko från Statskontoret och produktägare Juho Fröjd från Paytrail berättar hur ibruktagningen av den nya tjänsten Suomi.fi-betalningar förlöper. Anja är projektchef och Juho ansvarar för ibruktagningen i detta projekt.

Alla kunder i tjänsten Suomi.fi-betalningar ska ta ibruk den nya tjänsten före utgången av november. Anja berättar att förändringen berör drygt hundra elektroniska servicetjänster inom den offentliga förvaltningen.

Varför måste kunderna införa den nya tjänsten och vilken nytta har de av den?

Juho Fröjd

Juho berättar att man övergår till den nya tjänsten eftersom Paytrails tekniska plattform har förnyats. Den bygger nu på en molntjänst. I och med den nya tjänsten kan kunderna bland annat erbjudas fler betalningssätt och funktioner. Tjänsten kan utvecklas snabbare och smidigare än tidigare. Den kan skalas efter behov och den tål även stora belastningstoppar.

Nu har projektet avancerat till fasen för centraliserat ibruktagande, som inleddes i början av augusti och pågår till slutet av året. Ibruktagandet föregicks av ett leveransprojekt som avslutades i slutet av juni. I leveransprojektet ingick utveckling, pilottestning och auditering av tjänsten.

Anja och Juho följer aktivt med ibruktagningen av den nya tjänsten. Det finns mycket att följa upp eftersom ibruktagandet omfattar produktionstest, övergång till den nya tjänsten och upphörande med användningen av den gamla tjänsten.

Hur har man kommit i gång med ibruktagandet?

Anja säger att en del av kunderna redan har övergått till den nya tjänsten och att allt fungerar som det ska. Även om övergången till en ny tjänst alltid kräver arbete, har det varit överraskande lätt för de flesta.

Anja Alanko

Också enligt Juho har införandet förlöpt exemplariskt. Han bedömer att det lyckade pilotprojektet har en betydande inverkan. Pilotprojektet fyllde sin funktion. De utmaningar som förekom reddes ut och tjänsten blev färdig enligt tidtabellen för införandet. Även Anja anser att insatsen från de företag som deltog i pilotprojektet är mycket värdefull.

Inga större problem har uppstått vid ibruktagandet. Juho reflekterar över att kunderna har fått svar på eventuella frågor redan under kliniker och informationsmöten. Tack vare dem går övergången bra. Anja tillägger att deltagandet i kliniker och informationsmöten har varit mycket aktivt. Många frågor har ställts under dem. Varje fråga har fört projektet framåt. Deltagarna har genuint kunnat påverka projektet.

Juho minns att de flesta frågorna gällde rapporteringen. Anja konstaterar för sin del att den mesta handledningen behövdes gällande vilka val i blanketten för ibruktagande som passar bäst för den egna organisationen.

Även om allt har gått bra konstaterar Anja och Juho med en mun att det fortfarande finns mycket att göra och att man ännu inte kan fira någon seger. Kunderna stöds och följs upp ända tills alla har tagit ibruk den nya tjänsten och slutanvändarnas betalningar och återbetalningar rör sig i den.

Tror ni att den nya tjänsten lockar nya kunder?

Juho tror att den nya tjänsten lockar nya kunder eftersom det står klart att tjänster som är öppna 24/7 är dagens melodi.

Också till sin prissättning är den nya tjänsten betydligt mer konkurrenskraftig än sin föregångare. Tjänstens koncept är enkelt och stödjer kunderna. Kunden kan själv införa nya betalningssätt vid behov. Detta är en bra egenskap eftersom framför allt mobilbetalningarnas popularitet ökar i snabb takt. Många betalningsalternativ är en del av god kundservice.

Anja påpekar att tjänsten har väckt intresse och nya kunder anslöt sig genast i början av augusti.

Enligt Anja är det bästa med projektet att man arbetar för Finland. Samtidigt ges möjlighet att lära sig tillsammans och entusiasmeras. Juho tillägger att det är fint att vara med i ett projekt där samarbetet är öppet, smidigt och trevligt och där en betydelsefull tjänst byggs upp för Finland.

◄ Alla nyheter