Hoppa innehåll

Gränsen för krigsinvaliders institutionsvård sänks

Gränsen för krigsinvaliders institutionsvård sänks

Lagen om skada, ådragen i militärtjänst (404/1948) ändras 1.1.2019 så att de krigsinvalider som har skadats eller drabbats av sjukdom i Finlands krig 1939–1945 har möjlighet att få institutionsvård beviljad av Statskontoret, om de har en invaliditetsgrad på 10 procent eller mer.

Tidigare har det krävts en invaliditetsgrad på minst 20 %, för att krigsinvaliden kunnat få institutionsvård beviljad av Statskontoret. Statskontoret fastställer invaliditetsgraden på basen av ansökan och läkarutlåtanden.

Institutionsvård ges av de vårdanstalter som Statskontoret har konkurrensutsatt. Även gränsen för kommunalt ordnad institutionsvård sänks till motsva-rande 10 procent. Ansökan om institutionsvård skall även i fortsättningen riktas till Statskontoret.

Lagändringen berör endast de krigsinvalider som skadats eller drabbats av sjukdom i Finlands krig 1939–1945. Lagändringen berör således inte de personer som skadats eller drabbats av sjukdom under tjänstgöringstiden före år 1991 eller under FN-tjänst, utan gränsen för dessa personer förblir 20 procent. Lagändringen berör inte heller frontveteranerna, eftersom Statskontoret inte ersätter frontveteranernas institutionsvård.
 

◄ Alla nyheter