Hoppa innehåll

Ersättningstjänsterna är tillgängliga under undantagstillståndet

Statskontorets enhet Ersättningstjänster strävar efter att fungera normalt trots coronasituationen. Det kan förekomma fördröjningar och avbrott i tjänsten, bland annat på grund av den hårda belastning som distansarbetet medför på systemet.

Vår telefontjänst fungerar så långt som möjligt under den normala servicetiden 9–12. Servicenumren ges intill respektive tjänst på vår webbplats >

Om vår telefontjänst är överbelastad kan du kontakta oss per e-post:

På grund av undantagstillståndet tar vi inte emot kunder, men dokument kan lämnas till informationspunkten i vårt kontor på adressen Sörnäs strandväg 13 B, Helsingfors.

Ersättning för arbetsolycka vid distansarbete

Skyddet för olycksfall i arbete är snävare vid distansarbete än arbete som utförs i den fasta arbetslokalen. Olycksfall i samband med distansarbete ersätts som olycksfall i arbete om det inträffat under det faktiska arbetet. Vid distansarbete utelämnas exempelvis rekreations- och lunchpauser samt förflyttning i bostaden i samband med dessa ur skyddet för olycksfall i arbete.

Läs mer på Olycksfallsförsäkringscentralens webbplats (på finska):

◄ Alla nyheter