• Vad?

  Statens serviceproduktion, tillgångar och ansvar sköts decentraliserat i olika sammanslutningar. Dagens separata kalkyler och utredningar anses inte tillräckliga för att ge en helhetsbild av statsfinanserna. Som lösning har koncernkalkyler presenterats där rapporteringen från så många av statens ekonomiska enheter som möjligt skulle kombineras.

 • Hur?

  Tills vidare upprättas inga koncernkalkyler för statsfinanserna, men på Statskontoret har ett projekt för att genomföra koncernkalkyler i framtiden inletts.

  Projektet framskrider stegvis. Framstegen har beskrivits med hjälp av en så kallad vägkarta för koncernredovisning och en genomförandeplan. I projektet behöver ännu utredas bland annat vilken information som behövs utöver till dagens separata kalkyler, vilka organisationer som hör till statskoncernen samt hur informationen i praktiken ska sammanställas.

 • Varför?

  Man vill ha mer omfattande information om statsfinanserna än det finns i dagsläget. Målet med koncernkalkylerna är att

  • stärka riksdagens budget- och kontrollmakt,
  • öka transparensen inom statsfinanserna,
  • effektivisera användningen av statens kapital och
  • förbättra planeringen av riskhanteringsåtgärder och bedömningen av riskexponeringen samt bedömningen av finansieringsbeslut och kreditvärdigheten.

 • När?

  År 2020 kommer en behovsutredning för koncernkalkylerna att utföras. Avsikten är att i fortsättningen upprätta koncernkalkylerna enligt resultaten i denna behovsutredning.