• Vad?

    En fullmakt är i fråga om sitt belopp och sitt användningsändamål en avgränsad rätt att ingå avtal och förbindelser. De anslag som behövs för att täcka kostnaderna som orsakas av dessa tas antingen i sin helhet eller till de delar som saknas in i de följande budgetarna. Avtal som gäller fullmakt ska endast göras (fullmakt att använda) under budgetåret i fråga.

    Fullmakterna presenteras i den avslutande delen av den budget och tilläggsbudget som riksdagen har fastställt. Utöver budgeten kan bokföringsenheten även få fullmakter med stöd av annan lagstiftning.

    Bokföringsenheterna skickar sina fullmaktsuppgifter till Statskontorets centraliserade fullmaktsuppföljning.

    Den centraliserade fullmaktsuppföljningens uppgifter införlivas i statens bokslut.