• Mitä?

  Yritysten maksuliikenne hoidetaan Suomessa sähköisesti, mutta taloushallinnossa joudutaan usein viemään tietoja manuaalisesti taloushallinnon järjestelmiin. Jotta voimme automatisoida taloushallinnon järjestelmiä, tarvitsemme tiedon rakenteista muotoa. Tieto voidaan silloin käyttää uudelleen ja se toimii yhteen muun toiminnan kanssa. Tällöin reaaliaikaista tietoa voidaan käyttää uudelleen esimerkiksi viranomaisraportoinnissa tai taloustilanteen arvioinnissa.

  Valtiokonttorin tehtävänä on edistää taloushallinnon automatisointia suomalaisessa yhteiskunnassa. Nykyisessä hallitusohjelmassa on kirjattu valtiolla yhdeksi tavoitteeksi menojen käsittelyn automatisointi ja siihen liittyvät säästötavoitteet. Tavoitteiden saavuttamiseksi kaikkien tulisi toimittaa verkkolaskuja ja sähköisiä kuitteja.

 • Hyödyt

  Taloushallintoa automatisoimalla voidaan

  • tehostaa taloudellisia prosesseja,
  • parantaa tiedon laatua,
  • vähentää virheitä ja
  • poistaa manuaalista työtä, joka kuormittaa taloushallintoa ja yrityksiä.

  Taloushallinnon automatisoinnin avulla voidaan poistaa päällekäisiä työvaiheita, jolloin yritysten ja julkishallinnon toiminta tehostuu.  Taloushallinnon rakenteisesta tiedosta esimerkiksi verkkolaskut tuovat merkittäviä säästöjä. Verkkolaskun tietojen pohjalta voidaan muodostaa erilaisia talous- ja viranomaisraportteja automaattisesti. Oikean ja reaaliaikaisen tiedon saatavuus parantaa yrityksessä ja julkishallinnossa päätöksentekoa, kun päätökset perustuvat oikeaan ja ajantasaiseen tietoon.

  Automaattinen taloustiedon käsittely mahdollistaa myös uusien digitaalisten palvelujen laajamittaisen kehittämisen taloushallintoon.