• Servicebeskrivning

  Arbetspensionsförsäkringen är en del av den lagstadgade sociala tryggheten. Pensionsskyddscentralen PSC och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA kontrollerar att försäkringsskyldigheten iakttas. Om arbetsgivaren eller företagaren inte tecknar en arbetspensionsförsäkring inom utsatt tid kan pensionsanstalten föreslå påförande av en försummelseavgift till Statskontoret.

 • Varför fick jag en försummelseavgift?

  Om du har försummat att inom utsatt tid teckna en arbetspensionsförsäkring enligt lagen om pension för arbetstagare, lagen om pension för företagare, lagen om sjömanspensioner eller lagen om pension för lantbruksföretagare, påför Statskontoret en försummelseavgift på förslag av pensionsanstalten.

 • Hur framskrider ärendet?

  1. Pensionsanstalten gör ett förslag om påförande av försummelseavgift till Statskontoret efter att pensionsanstalten, PSC eller LPA har fattat ett försäkringsbeslut.
  2. Statskontoret skickar ett hörandebrev till arbetsgivaren eller företagaren.
  3. Statskontoret fattar beslut om påförande av försummelseavgift.
  4. Pensionsanstalten skickar en faktura på försummelseavgiften, varefter du kan betala den.

 • Hur fastställs försummelseavgiften?

  Försummelseavgiften fastställs genom att arbetspensionsförsäkringspremien för försummelsetiden multipliceras med procenten vid fastställande av försummelseavgiften.

  Procentsatsen är

  • minst 10
  • minst 30, om PSC eller LPA har fattat beslut om tvångsförsäkring
  • högst 100.