Kan ansökan om stöd för icke täckta fasta kostnader göras i e-tjänsten?

Nej. Ansökan om stöd görs med en pappersansökan. Utöver det behövs som bilaga en revisorsrapport och en blankett med tilläggsuppgifter. Koncernen ska även lämna in en lista över alla finska dotterbolag som ingår i koncernen. Ansökn skickas in via Statskontoret elektroniska tjänst för krypterad e-post.

Samhörande innehåll