Hoppa innehåll

Statsborgen till samfund

  • Statskontoret förvaltar vissa statsborgensförbindelser och statsgarantier för samfund. Dessa är borgen och garantier som direkt grundar sig på lagen eller som beviljats genom statsrådets beslut. Dessutom ingår en lagenlig statlig fyllnadsborgen i räntestödslån, ombyggnadslån för bostadsaktiebolag och byggnadslån för hyresbostäder som beviljas genom beslut av Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet. Statskontoret fakturerar de borgensavgifter som tas ut för avgiftsbelagda statliga borgensåtaganden.

    Statskontoret kan på basen av låntagarens ansökan besluta om beviljande av fyllnadsborgen (konverteringsborgen) för lån som används för återbetalning av aravalån till staten. Lån som beviljats låntagaren kan godkännas som borgenslån, om Statskontoret anser att låntagaren har tillräckliga förutsättningar att återbetala borgenslånet.