Hyppää sisältöön

Valtiontakaukset yhteisöille

  • Valtiokonttori hallinnoi eräitä yhteisöille myönnettyjä valtiontakauksia ja -takuita. Näitä ovat suoraan lakiin perustuvat tai valtioneuvoston päätöksellä annetut takaukset ja takuut. Lisäksi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen päätöksellä myönnettyihin korkotukilainoihin, asunto-osakeyhtiöiden perusparannuslainoihin sekä vuokra-asuntojen rakentamislainoihin sisältyy valtion täytetakaus. Valtiokonttori laskuttaa maksullisista valtiontakauksista perittävät takausmaksut.

    Valtiokonttori voi lainansaajan hakemuksesta myöntää täytetakauksen (konvertointitakaus) lainoille, jotka käytetään aravalainojen takaisinmaksuun valtiolle. Lainalle voi saada valtion täytetakauksen, jos Valtiokonttori arvioi, että lainansaajalla on riittävät edellytykset takauslainan takaisinmaksamiseen.

    Lisätietoja aravalainojen täytetakauksesta >