Målet med Kommunekonomins informationstjänst är att främja insamlingen av ekonomisk information, datalagring och rapportering hos kommunerna så att den ekonomiska informationen är så uppdaterad, jämförbar och öppet tillgänglig som möjligt.

Från och med 2021 kommer Statskontoret att ansvara för insamlingen av kommunernas ekonomiska information. De uppgifter som samlas in i Kommunekonomins informationstjänst produceras av kommuner, samkommuner, kommunala affärsverk och balansenheterna för vattenförsörjning. Till Statskontorets uppgift hör även bokföring och rapportering av kommunernas ekonomiska uppgifter.

Nedan ser du de planerade avbrotten för produktions- och testmiljöerna i Kommunernas och välfärdsområdernas ekonomitjänst 2022.

Avbrott i produktionsmiljön

Datum Tid
29.12.2022 6.00-12.00
4.1.2023 6.00-11.00
24.1.2023 30.1.2023 6.00-12.00
9.2.2023 6.00-11.00
14.2.2023 6.00-12.00
24.2.2023 14.00-18.00
28.2.2023 11.00-13.45
8.3.2023 15.00-20.00
16.3.2023 6.00-11.00
21.3.2023 6.00-12.00
30.3.2023 16.30-20.00
6.4.2023 6.00-11.00
18.4.2023 18.00-18.30
25.4.2023 6.00-12.00
11.5.2023 6.00-11.00
16.5.2023 6.00-12.00
30.5.2023 17.00-17.30
15.6.2023 6.00-11.00
20.6.2023 6.00-12.00
13.7.2023 6.00-11.00
18.7.2023 6.00-12.00
22.8.2023 6.00-12.00
14.9.2023 6.00-11.00
19.9.2023 6.00-12.00
26.9.2023 6.00-12.00
12.10.2023 6.00-11.00
17.10.2023 6.00-12.00
16.11.2023 6.00-11.00
21.11.2023 6.00-12.00
14.12.2023 6.00-11.00
19.12.2023 6.00-12.00

Avbrott i testmiljön

Datum Tid
20.12.2022 8.00-12.00
4.1.2023 6.00-11.00
24.1.2023 30.1.2023 8.00-12.00
9.2.2023 6.00-11.00
14.2.2023 8.00-12.00
17.2.2023 16.15-16.45
24.2.2023 14.00-18.00
16.3.2023 6.00-11.00
3.3.2023 8.00-12.00
21.3.2023 8.00-12.00
23.3.2023 16.30-20.00
30.3.2023 16.00-17.00
6.4.2023 6.00-11.00
25.4.2023 8.00-12.00
11.5.2023 6.00-11.00
16.5.2023 8.00-12.00
29.5.2023 17.00-17.30
15.6.2023 6.00-11.00
20.6.2023 8.00-12.00
13.7.2023 6.00-11.00
18.7.2023 8.00-12.00
22.8.2023 8.00-12.00
14.9.2023 6.00-11.00
19.9.2023 8.00-12.00
26.9.2023 6.00-12.00
12.10.2023 6.00-11.00
17.10.2023 8.00-12.00
16.11.2023 6.00-11.00
21.11.2023 8.00-12.00
14.12.2023 6.00-11.00
19.12.2023 8.00-12.00