”Våra tjänster är smidiga, tydliga och lättillgängliga för kunderna.”

Till Statskontorets viktiga kunder hör bland annat medborgare, statliga myndigheter, anställda vid kommuner och välfärdsområden samt företrädare för företag, föreningar och andra sammanslutningar. Vi producerar många olika tjänster för våra kunder. Vi samlar också regelbundet in respons från våra kunder. Du kan bekanta dig närmare med våra tjänster via länken nedan.

STATSKONTORET I ETT NÖTSKAL

Vi förbättrar våra tjänster och utvecklar vår verksamhet tillsammans med våra kunder och partner. Samarbetet syftar till att ge våra kunder ännu bättre kundupplevelser av våra tjänster än tidigare och att uppfylla vårt servicelöfte “Våra tjänster är smidiga, tydliga och lättillgängliga för kunderna”.

 • Utveckling av kundupplevelsen i Statskontorets webbtjänster

  Grunden för utvecklingen av kundupplevelsen vid Statskontoret är en fungerande interaktion med kunderna samt snabb identifiering och lösning av problem i kundupplevelsen.

  Vi samlar in respons om våra tjänster på många olika sätt och utnyttjar informationen för att förbättra våra tjänster. Vi deltar också aktivt i utvecklingen av statsförvaltningens kundverksamhet.

 • Lägesbild av kundupplevelsen av Valtiokonttori.fi

  Vi samlar regelbundet in information och respons om våra tjänster. Vår avsikt är att publicera en lägesbild av kundupplevelsen av Valtiokonttori.fi i realtid som en Power BI-rapport på den här sidan.

 • Delta i utvecklingsarbetet

  Vi engagerar våra kunder och samarbetspartner på många olika sätt i utvecklingen av våra tjänster. Vi ordnar bl.a. olika workshoppar och kundmöten för att öka förståelsen för våra kunders behov. Vi samlar också in information genom olika enkäter. Utöver kundmöten, workshoppar och enkäter för vi en kontinuerlig dialog med våra kunder och samarbetspartner i olika nätverk och arbetsgrupper.

  En kundpanel startades för Statskontorets webbtjänster

  Skulle du vilja höra till den inre kretsen som utvecklar Statskontorets tjänster? Genom att öppna förhandsenkäten som finns bakom länken nedan och svara på den kan du ansluta dig till kundpanelen för Statskontorets webbtjänster.

  Med enkäten kartlägger vi vilka kundgrupper du skulle kunna höra till och vilka av våra tjänster du skulle kunna använda. Informationen hjälper oss att rikta inbjudningar till dig som gäller utvecklingen av de tjänster som du använder. Du kan ansluta dig till kundpanelen genom att ange dina kontaktuppgifter i slutet av enkäten. Om du ansluter dig till kundpanelen får du i fortsättningen information om utvecklingen av våra tjänster, inbjudningar och uppgifter som vi ber dig göra i anslutning till utvecklingen av våra tjänster i form av nyhetsbrev som kommer ut några gånger om året.

  SVARA PÅ ENKÄTEN HÄR (PÅ FINSKA)

  Vad är kundpanelen?

  Kundpanelen är en grupp som består av slutanvändare av en tjänst och som deltar bland annat i utvecklingen av tjänsten. Kundpanelens viktigaste syfte är att fördjupa kundförståelsen och göra kundernas synpunkter till en del av beslutsprocesserna.

 • Kundpanelens nyhetsbrev

  Kundpanelens nyhetsbrev lanserades i juni 2023. I nyhetsbrevet informerar vi våra kunder och andra samarbetspartner om utvecklingen av våra tjänster. Nyhetsbrevet innehåller olika uppgifter i anslutning till utvecklingen av våra webbtjänster eller större utvecklingsprojekt, såsom enkäter och inbjudningar till användartest, workshoppar och kundpanelmöten.

  Om du ansluter dig till kundpanelen får du information om utvecklingen av våra tjänster, inbjudningar och uppgifter som vi ber dig göra i anslutning till utvecklingen av våra tjänster i form av dessa nyhetsbrev, som kommer ut några gånger om året.

  Du kan bekanta dig med nyhetsbreven för Statskontorets kundpanel och de utvecklingsuppgifter som publicerats via dem via arkivet för nyhetsbrev. Listan uppdateras allteftersom nya nyhetsbrev kommer ut. Kundpanelens första nyhetsbrev kom ut i juni 2023.

 • Läs mer om kundorienterad utveckling vid Statskontoret

  I bloggen Näköaloja  kan du läsa på finska mer om kundorienterad utveckling vid Statskontoret:

  Stegmärken för kundförståelse (på finska)

 • Vi vill betjäna våra kunder jämlikt

  Hösten 2023 utarbetade Statskontoret en operativ jämställdhets- och likabehandlingsplan för 2024–2026. I planen har fem ämnesområden valts ut som fokusområden för utvecklingen av jämställdheten och likabehandlingen åren 2024–2026:

  1. Personalens medvetenhet om jämställdhet och likabehandling samt kompetens i anslutning till dem.
  2. Tydlig struktur och språkdräkt i den information som Statskontoret producerar.
  3. Statskontorets serviceförmåga på olika språk.
  4. Webbtjänsternas och den visuella kommunikationens tillgänglighet.
  5. Tydliga riktlinjer och anvisningar för tolkning av lagstiftningen.

  Bekanta dig med Statskontorets operativa jämställdhets- och likabehandlingsplan här (på finska) >

Frågor? Ta kontakt!

Statskontorets kommunikation ansvarar för att upprätthålla och utveckla våra webbtjänster tillsammans med sakkunniga inom olika servicehelheter. Om du har frågor om våra webbtjänster kan du kontakta även oss. Våra kontaktuppgifter finns bakom länken nedan.

KONTAKTUPPGIFTER TILL STATSKONTORETS KOMMUNIKATION

Du hittar servicekanaler och kontaktuppgifter för varje tjänst i samband med tjänsterna. Du kan navigera till tjänsterna antingen via bilderna på webbplatsens startsida eller via hamburgarmenyn uppe till höger på webbplatsen. Bakom länken nedan finns en navigeringsanvisning med bilder.

SÅ HÄR NAVIGERAR DU TILL TJÄNSTERNA PÅ WEBBPLATSEN (PÅ FINSKA)