Hoppa innehåll

Aktuellt i Kommunekonomins informationstjänst

 •  
 • Denna sida samlar ihop och beskriver aktuella observationer gällande Kommunekonomins informationstjänst. Observationerna kan omfatta till exempel tekniska problem, problem som upptäckts i rapporteringshelheterna som korrigeras och uppdateras snart, fel i taxonomin eller vanliga fallgropar i rapporteringen.

  På sidorna Kommunekonomins informationstjänst: instruktioner och utbildningar och Föreskrifter och instruktioner finns de vanligaste instruktionerna för testning och rapportering av ekonomiska information samt svar på vanliga frågor.

  Planerade avbrott i Kommunernas och välfärdsområdernas ekonomitjänst >

  Om du vill rapportera om ett fel eller har några frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta Kommunekonomins informationstjänst via kuntadata@valtiokonttori.fi.

  • 20.9. Suomi.fi-identifikation
   • Identifikations metoden har övergick till Suomi.fi-identifikation 20.9.2022
  • 7.9.2022 Testtjänsten har övergått till Suomi.fi identifikation. Tidigare skapade användarnamn (e-post + lösenord) fungerar inte längre.
  • 11.8. Utvidgat kommentärfält syns inte för tillfället på KKNR eller KLTR -rapportter.
  • 2.6.2022 KKTPP rapporter Informationstjänsten räknar fortsättningsvis fel köp av tjänster (konton 4300-4499) på alla serviceklass nivån.
   • Dessa kan kontrolleras för serviceklasser och om dessa motsvarar materialet så kan KKTPP godkännas.
  • 20.5.2022 Stora KKTPP helheter Kommunernas och samkommunernas bokslutsuppgifter per serviceklass (KKTPP) är största rapporterbara helhet.
   • För att informationstjänsten skulle fungera smidigt, rekommenderar vi att endas obligatoriska celler rapporteras i för denna helhet. Rapporten kommer säkrare och snabbare fram då rapporten inte är så stor. Detta gäller KKTPP rapporterande både på test- och produktionssidan.
  • 3.5.2022 KKNR Avvikelse i summeringen av räntekostnader på konton 6200-6299 Kommunens och samkommunens kvartalsrapportering (KKNR) Q1/2022.
   • Detta fel kommer även att påverka hur räkenskapsperiodens överskott (underskott) summeras. Detta kan leda till behov av kommentering, där räkenskapsperiodens överskott (underskott) inte är lika mellan resultat- och balansräkningen. Om skillnaden åstadkoms endast på grund av denna summeringsfel i räntekostnaderna, så kan kommentaren vara i stil med ”fel i taxonomins summahierarki i räntekostnaderna”
  • 17.3.2022 KKTPP-testning KKTPP rapportering är öppet i testtjänst. Rapportens siffror kan ta 1-2 timmar att ladda.
   • Vissa summafält i alla service- och uppgiftsklasser summeras inte ännu korrekt i testmiljön.