Hoppa innehåll


Aktuellt i Kommunekonomins informationstjänst

 • Denna sida samlar ihop och beskriver aktuella observationer gällande Kommunekonomins informationstjänst. Observationerna kan omfatta till exempel tekniska problem, problem som upptäckts i rapporteringshelheterna som korrigeras och uppdateras snart, fel i taxonomin eller vanliga fallgropar i rapporteringen.

  På sidorna Kommunekonomins informationstjänst: instruktioner och utbildningar och Föreskrifter och instruktioner finns de vanligaste instruktionerna för testning och rapportering av ekonomiska information samt svar på vanliga frågor.

  Om du vill rapportera om ett fel eller har några frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta Kommunekonomins informationstjänst via kuntadata@valtiokonttori.fi.

  Datum Ämne Observation Situationen för korrigering
  22.12.2020 Bokslutsdispositioner i KTAS-rapporteringshelheten Bokslutsdispositionerna + (-) har felaktigt angetts som frivilliga poster i KTAS-helheten. Dessa poster ska dock anges om man har budgeterat för dem i budgeten eller ekonomiplanen. I annat fall kan RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) inte beräknas korrekt.
  22.12.2020
  Meddelanden från Kommunekonomins informationstjänst når inte mottagaren E-post som skickas genom kommunekonomins informationstjänst (aktivering av användarnamn, meddelande om ankomst av rapporterat material etc.) når inte mottagaren. Vi ber dig att ge följande instruktioner till din IT-stödperson för att rätta till situationen.

  Din e-posttjänst returnerar ett tekniskt felmeddelande och din e-postserveradministratör bör tillfrågas “Vitlistning för addressen kuntadata@valtiokonttori.fi”.