Hoppa innehåll

Aktuellt i Kommunekonomins informationstjänst

 • Denna sida samlar ihop och beskriver aktuella observationer gällande Kommunekonomins informationstjänst. Observationerna kan omfatta till exempel tekniska problem, problem som upptäckts i rapporteringshelheterna som korrigeras och uppdateras snart, fel i taxonomin eller vanliga fallgropar i rapporteringen.

  På sidorna Kommunekonomins informationstjänst: instruktioner och utbildningar och Föreskrifter och instruktioner finns de vanligaste instruktionerna för testning och rapportering av ekonomiska information samt svar på vanliga frågor.

  KKTPP enhetsspecifika leveranstider >

  Planerade avbrott i Kommunernas och välfärdsområdernas ekonomitjänst >

  Om du vill rapportera om ett fel eller har några frågor gällande tjänsten, vänligen kontakta Kommunekonomins informationstjänst via kuntadata@valtiokonttori.fi.

  Datum Ämne Observation Situationen för korrigering
  27.5.2022 KKTPP rapportter som rapporterade på onsdagen 25.5. kommer att överföras till informationtjänst på måndagen 30.5. Rapporternas siffror som är i “Inväntar godkännande” kommer att dyka upp på måndagen 30.5.
  25.5.2022 Flödet av KKTPP-data har fördröjts. Vänta i all lugn och ro på att materialen ska gå igenom  
  25.5.2022 KKTPP rapportering börjar kl 9.30 Vi ber er följa separat tidtabell
  24.5.2022 Det är serviceavbrott i tjänsten från kl. 18.00.  Rapportering är inte möjlig under den tiden.
  20.5.2022 Stora KKTPP helheter  Kommunernas och samkommunernas bokslutsuppgifter per serviceklass (KKTPP) är största rapporterbara helhet. För att informationstjänsten skulle fungera smidigt, rekommenderar vi att endas obligatoriska celler rapporteras i för denna helhet. Rapporten kommer säkrare och snabbare fram då rapporten inte är så stor. Detta gäller KKTPP rapporterande både på test- och produktionssidan.
  10.5.2022 Det är inte möjligt att skicka in CSV-material för tillfället i testtjänst.
  6.5.2022 KLTR Q1-2022 rapporteringen förlängs till 10 maj.
  3.5.2022 Informationstjänsten är för nuvarande under hög belastning Informationstjänsten är för nuvarande under hög belastning och uppladdningen av rapporter är långsamt. Dröjningen för tillfället är över 3 timmar. Skicka inte in ny material, detta kan belasta tjänsten mera och orsaka duplikat.
  3.5.2022 KKNR Avvikelse i summeringen av räntekostnader på konton 6200-6299 Kommunens och samkommunens kvartalsrapportering (KKNR) Q1/2022. Detta fel kommer även att påverka hur räkenskapsperiodens överskott (underskott) summeras. Detta kan leda till behov av kommentering, där räkenskapsperiodens överskott (underskott) inte är lika mellan resultat- och balansräkningen. Om skillnaden åstadkoms endast på grund av denna summeringsfel i räntekostnaderna, så kan kommentaren vara i stil med ”fel i taxonomins summahierarki i räntekostnaderna”
  2.5.2022 CVS-rapportering fungerar inte i produktionsmiljön Versionen SBR-2020-04-01, alltså uppladdningen av uppgifter gällande år 2021, fungerar inte för nuvarandet Korrigerat
  29.4.2022 Serviceavbrott i tjänsten Det är serviceavbrott i tjänsten  från kl.16.00
  20.4.2022 Serviceavbrott i testtjänsten Det är serviceavbrott i testtjänsten kl.16.00-17.00
  7.4.2022 Öppningen av rapporteringen av KKTPP, KKNR och KLTR Q1/2022 flyttas framåt Tidigare meddelade öppningsdagen 8.4 måste flyttas framåt. Vi strävar att öppna rapporteringen så snabbt som möjligt. KLTR Q1/22, KKNR Q1/22  är öppna för att rapportera fram till 8 maj. KKTPP är ännu stängd
  7.4.2022 Öppningen av rapporteringen av AKKNR, ATPT och AKKOTR flyttas framåt. Planerade tidpunkterna för öppnandet av rapporteringarna flyttas framåt på grund av tekniska problem. Testandet i UserTest fungerar inte heller. Ålands AKKOTR är öppen för att rapportera fram till 8 maj.
  4.5.2022 Inskickning av CSV-material Det är inte möjligt att skicka in CSV-material för tillfället i test eller produktionstjänst
  17.3.2022 KKTPP-testning KKTPP rapportering är öppet i testtjänst. Rapportens siffror kan ta 1-2 timmar att ladda. Vissa summafält i alla service- och uppgiftsklasser summeras inte ännu korrekt i testmiljön.
  22.12.2020 Bokslutsdispositioner i KTAS-rapporteringshelheten Bokslutsdispositionerna + (-) har felaktigt angetts som frivilliga poster i KTAS-helheten. Dessa poster ska dock anges om man har budgeterat för dem i budgeten eller ekonomiplanen. I annat fall kan RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) inte beräknas korrekt.
  22.12.2020
  Meddelanden från Kommunekonomins informationstjänst når inte mottagaren E-post som skickas genom kommunekonomins informationstjänst (aktivering av användarnamn, meddelande om ankomst av rapporterat material etc.) når inte mottagaren. Vi ber dig att ge följande instruktioner till din IT-stödperson för att rätta till situationen.

  Din e-posttjänst returnerar ett tekniskt felmeddelande och din e-postserveradministratör bör tillfrågas “Vitlistning för addressen kuntadata@valtiokonttori.fi”.