Hoppa innehåll

Workshoppen Ansvarighet synliggjord: Att mäta handavtryck

14.04. - 22.04.2021

Organisatör:Statskontoret
Plats:

Teams/Tuve/Skype

När de viktigaste Förenta Nationernas (FN) mål för hållbar utveckling för ditt ministerium, ämbetsverk eller inrättning har identifierats, hur kan man hitta rätt indikatorer för sin egen handavtryck? Vad ska tas med i beräkningen? Hur kommer man från teorin till praktiken?

Vi kommer att fundera på dessa frågor i virtuella workshoppar Ansvarighet synliggjord i april 2021. Workshopparna har samma innehåll – anmäl dig därmed till bara en workshop. Workshopparna hölls på finska. Du kan delta i workshopparna, även om arbetet i din organisation med att identifiera de viktigaste 3–5 FN:s mål för hållbar utveckling fortfarande pågår.

Workshopparna organiseras virtuellt antingen via Teams eller Tuve, under vilken ett webbläsarbaserad Howspace-arbetsutrymme används för workshoparbetet. Du kan registrera dig genom att klicka på datumlänken nedan. Efter registreringen kommer du att få en kalenderinbjudan som innehåller en Teams eller Tuve/Skype-länk till virtuell Howspace-arbetsutrymme. Du får en länk till Howspace via e-post före workshoppen.

Statskontoret publicerade i november sin första anvisning om ansvarsrapportering inom staten. Anvisningens syfte är att handleda ministerium, ämbetsverk och inrättningar i förberedelse till ansvarsrapportering. Den omfattande anvisningen om ansvarsrapporteringen kommer att publiceras i augusti 2021.

Workshopparna är riktade till alla tjänstemän i ministerier, ämbetsverk och inrättningar. Alla har ansvar om ansvarigheten, och därmed önskar vi deltagare från olika enheter och arbetsuppgifter. Vi skulle glädjas, om du förmedlar denna inbjudan vidare i din egen organisation. Välkommen med!

Anmälning

Anmälningstiden slutar 5 vardagar före evenemanget.

Program

  • Inledande ord: Terhi Koipijärvi, Forststyrelse
  • Ansvarsarbete i staten: vart är man på väg?
  • Granskning av den preliminära uppgiften
  • Rapportering och mätning – vad betyder det konkret?
  • Workshop: Rapportering och mätning – hur gör vi det?
  • Sammanfattning

 

Rapporteringen stöder uppföljningen av de mål som ställts upp för verksamheten

Det är bra att stanna upp och fundera på hur rapporten som produkt och tjänst kommunicerar om växelverkan mellan organisationen och intressentgrupperna. Vilka frågor intresserar organisationens viktigaste intressentgrupper? Vems förtroende måste man förtjäna?

I webbinariet Ansvarighet synligjord fördjupar man sig i hur projektet framskrider och i propositionen har tre viktiga delområden lyfts fram med tanke på inledandet av ansvarsrapporteringen. Hur borde anvisningen för ansvarsrapportering tillämpas? Varför lönar det sig att gå med redan nu och inte först nästa år?

Webbinarium: Ansvarighet synliggjord >

Mer information:

vastuullisuusraportointi(at)valtiokonttori.fi

Katri Kanerva, tfn 0295 503 364, katri.kanerva(at)valtiokonttori.fi
Henni Purtonen, tfn 0295 502 017, henni.purtonen(at)valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta