Hoppa innehåll

Publiceringstillfälle: Sammandrag av statsförvaltningens ansvarsrapporter 2022

05.10.2022 14:00-15:20

Organisatör:Statskontoret
Plats:

Live-stream

Höstvindarna är här och snart är det dags att ta del av Statskontorets sammanfattning av statsförvaltningens ansvarsrapporter. Man kan för första gången bekanta sig med sammanfattningen som utarbetats utifrån rapporterna från 2021 vid ett publiceringstillfälle som ordnas på finska på webben onsdagen 5.10 kl. 14.00.

Vad innebär ansvarsfullhet inom statsförvaltningen och skiljer sig förvaltningsområdena från varandra? Hur ser verksamheten ut i ljuset av målen för hållbar utveckling? Kom och lyssna och få svar på dessa och många andra frågor när vi för första gången ger samlad information om hur statsförvaltningen anser sig kunna främja hållbar utveckling. Evenemanget öppnas av Statskontorets generaldirektör Timo Laitinen.

I sammanfattningen ingår statsförvaltningens ansvarsrapporter för 2021 som har publicerats senast i juli 2022. I ansvarsrapporterna beskriver organisationerna hur de genom sin verksamhet främjar de 3–5 av FN:s mål för hållbar utveckling som de själva identifierat samt hur de sörjer för de direkta konsekvenser som deras verksamhet orsakar verksamhetsmiljön.

Du kan följa publiceringstillfället på evenemangssidan. Du behöver inte anmäla dig till evenemanget. En inspelning av evenemanget är tillgänlig på evenemangssidan fram till 31.10.

Evenemangssidan: https://vastuullisuus-nakyvaksi.sourcehub.fi/

Du kan delta i diskussionen på Twitter med hashtaggen #ansvarighetsynliggjord eller på finska #vastuullisuusnäkyväksi

Välkommen!

Är det för länge till oktober? I väntan på sammanfattningen kan du läsa statsförvaltningens ansvarsrapporter på Statskontorets webbplats.

Mer information om evenemanget och intervjuförfrågningar:
vastuullisuusraportointi@valtiokonttori.fi

Annat som anknyter till detta