Hoppa innehåll

Bekanta dig med AURA: Kubmodellen

16.11.2021 10:00-11:00

Organisatör:Statskontoret
Plats:

Teams

Välkommen på webbinar med finansministeriet och Statskontoret!

Vi bjuder dig in till ett webbinarium för att bekanta dig närmare med Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA). I detta webbinarium fokuserar vi på kubmodellen.

Den automatiserade rapporteringen av de faktiska ekonomiska uppgifterna grundar sig i regel på kubmodellen, exempelvis i rapporteringsuppsättningarna för kommunernas och samkommunernas kvartalsrapportering (KKNR) och kommunernas och samkommunernas bokslutsuppgifter per serviceklass (KKTPP).

Du kan skicka oss frågor på förhand fram till fredagen den 12 november: kuntadata@valtiokonttori.fi

Webbinarieprogram

Henni Purtonen, kommunikationsexpert, Statskontoret, Undersökningsresultat
Linnea Mäkinen
, finansexpert, finansministeriet, Den automatiserade myndighetsrapporteringen och kubmodellen
Benjamin Strandberg, expert, Kommunförbundet, Serviceklassificering för kommuner och samkommuner (KKTPP)
Stefan Siven, överaktuarie, Statistikcentralen, Sektorindelningen i den automatiserade ekonomirapporteringen
Wolf Wikgren, dataanalytiker, Statskontoret, Aktuellt om rapporteringen

Under hösten 2021 anordnar Statskontoret tillsammans med finansministeriet en serie av webbinarier gällande AURA-handboken. Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering (AURA) i kommuner och samkommuner innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserade rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna.

 

Annat som anknyter till detta