Hoppa innehåll

Bekanta dig med AURA: Grunderna för kommunernas automatiserad finansiell rapportering

28.09.2021 10:00-11:00

Organisatör:Valtiokonttori
Plats:

Teams

Statskontoret och finansministeriet bjuder in till ett webbinarium för att bekanta dig närmare med Handbok för automatiserad ekonomisk rapportering i kommuner och samkommuner (AURA). I detta webbinariet introducerar vi också en ny funktion i Kommunekonomins tjänst, då fältet för kommentarer utvidgas i KKNR-rapporteringen. Vi vill inspirera och hjälpa deltagare att dra nytta av AURA-handboken.

Under webbinariet bekantar vi även oss med tjänsten Granskakommuner.fi. Vad finns det för information i tjänsten och hurdan information kan användas i din egen kommun eller samkommun? Du får svar på dessa frågor i webbinariet AURA som anordnas den 28 september klockan 10–11.

Under hösten 2021 anordnar Statskontoret tillsammans med finansministeriet en serie av webbinarier som behandlar aktuella ärenden och delar av AURA-handboken.

Handboken för automatiserad ekonomisk rapportering (AURA) i kommuner och samkommuner innehåller allmänna anvisningar om användning av tabellunderlag och framtagning av uppgifter för den automatiserade rapporteringen samt preciseringar som förtydligar rapporteringen i de olika rapporteringsuppsättningarna.

En länk till webinaret skickas dagen före webinaret.

Webinarprogram

Annat som anknyter till detta