Valtion verkkolaskutavoitteiden toteutumista seurataan kuukausittain julkaistavilla raporteilla.

Alla olevalta raportilta voi tarkastella valtion myyntilaskujen ja ostolaskujen mittaritietoja. Raportilta voi hakea volyymitietoja välitetyistä myynti- ja ostolaskuista kanavittain, kirjanpitoyksiköittäin ja hallinnonaloittain. Lisäksi raportilta voi tarkastella valtiotasoisia, hallinnonala- tai kirjanpitoyksikkökohtaisia verkkolaskuprosentteja. Tiedot on haettavissa vuosilta 2018-2021.

Verkkolaskutilastot 2020 (Excel-tiedostot)

Myyntilaskut 2020>

Ostolaskut 2020>