Tidsbundet kostnadsstöd för företag kan sökas hos Statskontoret 27.4.—23.6.2021.

Alla företag samt föreningar och stiftelser som bedriver affärsverksamhet kan ansöka om kostnadsstöd. Kostnadsstöd kan beviljas företag vars huvudsakliga bransch omfattas av stödet. Dessa verksamhetsområden som omfattas av stödet fastställs i statsrådets förordning på de grunder som bestämts i lagen om kostnadsstöd. Branschbegränsning är ett sätt att rikta kostnadsstöd till just de företag som lider av coronapandemin.

Om företagets huvudsakliga verksamhetsområde inte omfattas av stödet enligt statsrådets förordning, kan företaget beviljas kostnadsstöd på behovsprövade grunder.

Under den tredje ansökningsomgången för kostnadsstöd kan företag som är verksamma inom de verksamhetsområden som anges i statsrådets förordning, och som har grundats den 1 januari 2020 eller senare, beviljas kostnadsstöd på grundval av en förändring i den genomsnittliga omsättningen inom verksamhetsområdet. Att bevilja behovsprövat stöd till nya företag är dock inte möjligt, eftersom en förändring i företagets omsättning inte kan påvisas.

Kostnadsstöd kan dock inte beviljas för branscher som hör till primärproduktionen inom jordbruket, fiskerinäringen och vattenbruksbranschen. För dessa branscher kan stöd inte beviljas ens på behovsprövade grunder, eftersom man inom dessa branscher tillämpar separata regler för statligt stöd och som jord- och skogsbruksministeriet ansvarar för.

Observera att företaget också ska uppfylla övriga förutsättningar för beviljande av stöd för att få kostnadsstöd. Du kan läsa mer villkor och hinder för beviljande av stöd här >

Uppgiften om företagets huvudsakliga bransch kommer till den elektroniska ansökan direkt från Skatteförvaltningen.

Stödet riktas främst till branscher där omsättningen under stödperioden har sjunkit med minst 10 procent jämfört med omsättningen under jämförelseperioden. Arbets- och näringsministeriet ger ytterligare information om de branscher som enligt statsrådets förordning omfattas av kostnadsstödet.

I tabellen nedan kan du se vilka branscher som enligt förordningen omfattas av stödet.

Obs! Du kan också söka branscher med en del av ett ord.

JA = branschen omfattas av förordningen, stöd kan beviljas om de övriga förutsättningarna uppfylls.
EFTER PRÖVNING = stödet kan beviljas om företaget påvisar att omsättningen minskat på grund av omständigheter i anslutning till coronapandemin och övriga förutsättningar för beviljande av stöd uppfylls.
NEJ = branschen omfattas inte av lagen och företaget kan inte beviljas stöd ens efter prövning.

Kod Branch Stödberättigande enligt förordningen
00000 Näringsgrenen okänd Efter prövning
01110 Odling av spannmål (utom ris), baljväxter och oljeväxter Nej
01120 Odling av ris Nej
01131 Odling av grönsaker på friland (exkl. potatis och sockerbeta) Nej
01132 Odling av grönsaker i växthus Nej
01133 Odling av potatis Nej
01134 Odling av sockerbetor Nej
01140 Odling av sockerrör Nej
01150 Odling av tobak Nej
01160 Odling av fiberväxter Nej
01191 Odling av prydnadsväxter Nej
01199 Odling av andra ettåriga växter Nej
01210 Odling av druvor Nej
01220 Odling av tropiska och subtropiska frukter Nej
01230 Odling av citrusfrukter Nej
01240 Odling av kärnfrukter och stenfrukter Nej
01250 Odling av andra frukter, bär samt nötter Nej
01260 Odling av oljehaltiga frukter Nej
01270 Odling av växter för dryckesframställning Nej
01280 Odling av kryddväxter, drog- och medicinalväxter Nej
01290 Odling av andra fleråriga växter Nej
01300 Odling av plantskoleväxter Nej
01410 Mjölkproduktion och uppfödning av nötkreatur av mjölkras Nej
01420 Uppfödning av andra nötkreatur och bufflar Nej
01430 Uppfödning av hästar och andra hästdjur Nej
01440 Uppfödning av kameler och kameldjur Nej
01450 Uppfödning av får och getter Nej
01461 Grisproduktion Nej
01462 Uppfödning av svin som snart skall slaktas Nej
01471 Äggproduktion Nej
01472 Kycklingproduktion Nej
01479 Annan fjäderfäskötsel Nej
01491 Pälsnäring Nej
01492 Renskötsel Nej
01499 Annan djurskötsel Nej
01500 Blandat jordbruk Nej
01611 Stödtjänster till växtodling Efter prövning
01612 Att hålla odlingsmark odlingsbar Efter prövning
01620 Service till husdjursskötsel Efter prövning
01630 Bearbetning av skördade växter Ja
01640 Bearbetning av utsäde Efter prövning
01700 Jakt och service i anslutning härtill Efter prövning
02100 Skogshushållning och skogsskötsel Nej
02200 Drivning Efter prövning
02300 Insamling av annat vilt växande skogsmaterial än trä Nej
02400 Service till skogsbruk Efter prövning
03110 Saltvattensfiske Nej
03120 Sötvattensfiske Nej
03210 Fiskodling i saltvatten Nej
03220 Fiskodling i sötvatten Nej
05100 Stenkolsutvinning Efter prövning
05200 Brunkolsutvinning Efter prövning
06100 Utvinning av råpetroleum Efter prövning
06200 Utvinning av naturgas Efter prövning
07100 Järnmalmsutvinning Efter prövning
07210 Utvinning av uran- och toriummalm Efter prövning
07290 Utvinning av annan malm Ja
08111 Brytning av natursten Efter prövning
08112 Brytning av kalksten, gipssten, kritsten och dolomit Ja
08113 Brytning av skiffer Efter prövning
08120 Utvinning av sand, grus och berg; utvinning av lera och kaolin Efter prövning
08910 Brytning av kemiska mineral Efter prövning
08920 Torvutvinning Ja
08930 Saltutvinning Efter prövning
08990 Övrig utvinning av mineral Efter prövning
09100 Stödtjänster till råpetroleum- och naturgasutvinning Ja
09900 Stödtjänster till annan utvinning Efter prövning
10110 Beredning och hållbarhetsbehandling av kreaturskött Efter prövning
10120 Beredning och hållbarhetsbehandling av fjäderfäkött Efter prövning
10130 Charkuteri- och annan köttvarutillverkning Efter prövning
10200 Beredning och hållbarhetsbehandling av fisk samt skal- och blötdjur Nej
10310 Beredning och hållbarhetsbehandling av potatis Ja
10320 Juice- och safttillverkning Efter prövning
10390 Annan beredning och hållbarhetsbehandling av frukt, bär och grönsaker Efter prövning
10410 Utvinning av vegetabiliska och animaliska oljor och fetter Efter prövning
10420 Matfettstillverkning Efter prövning
10510 Mejerivarutillverkning Efter prövning
10520 Glasstillverkning Ja
10610 Tillverkning av kvarnprodukter Efter prövning
10620 Stärkelsetillverkning Ja
10710 Tillverkning av mjukt matbröd och färska bakverk Efter prövning
10720 Tillverkning av knäckebröd, kex och konserverade bakverk Efter prövning
10730 Tillverkning av pastaprodukter Efter prövning
10810 Sockertillverkning Ja
10820 Tillverkning av choklad, choklad- och sockerkonfektyrer Efter prövning
10830 Framställning av te och kaffe Efter prövning
10840 Tillverkning av senap, ketchup, kryddor och andra smaksättningsmedel Efter prövning
10850 Tillverkning av lagad mat och färdigrätter Efter prövning
10860 Tillverkning av homogeniserade livsmedelspreparat inklusive dietmat Efter prövning
10890 Framställning av andra livsmedel Ja
10910 Framställning av beredda fodermedel Ja
10920 Framställning av mat till sällskapsdjur Efter prövning
11010 Destillering, rening och tillblandning av spritdrycker Ja
11020 Framställning av vin från druvor Efter prövning
11030 Framställning av cider och andra fruktviner Efter prövning
11040 Framställning av andra icke-destillerade jästa drycker Efter prövning
11050 Framställning av öl Efter prövning
11060 Framställning av malt Efter prövning
11070 Framställning av läskedrycker, mineralvatten och annat vatten på flaska Efter prövning
12000 Tobaksvarutillverkning Efter prövning
13100 Garntillverkning Efter prövning
13200 Vävnadstillverkning Ja
13300 Blekning, färgning och annan textilberedning Ja
13910 Tillverkning av trikåväv Efter prövning
13921 Tillverkning av inredningstextilier Efter prövning
13922 Tillverkning av presenningar, segel och andra sydda textilprodukter Efter prövning
13930 Tillverkning av mattor Ja
13940 Tågvirkes- och bindgarnstillverkning Efter prövning
13950 Tillverkning av bondad duk Efter prövning
13960 Tillverkning av andra tekniska textilier och industritextilier Efter prövning
13990 Övrig textilietillverkning Efter prövning
14110 Tillverkning av läder- och skinnkläder Ja
14120 Tillverkning av arbets-, skydds- och överdragskläder Efter prövning
14130 Tillverkning av andra gång- och ytterkläder Ja
14140 Tillverkning av underkläder, skjortor och blusar Ja
14190 Tillverkning av andra beklädnadsvaror och tillbehör Ja
14200 Tillverkning av pälsvaror Ja
14310 Tillverkning av strumpor Efter prövning
14390 Tillverkning av andra trikåvaror Ja
15110 Garvning och annan läderberedning; pälsberedning Ja
15120 Tillverkning av reseffekter, handväskor, sadel- och seldon m.m. Ja
15200 Tillverkning av skodon Efter prövning
16100 Sågning och hyvling av trä Efter prövning
16211 Tillverkning av plywood och faner Efter prövning
16212 Tillverkning av spånskivor Efter prövning
16213 Tillverkning av fiberskivor Efter prövning
16220 Tillverkning av sammansatta parkettstavar Efter prövning
16231 Tillverkning av trähus Efter prövning
16239 Annan tillverkning av byggnadssnickerier Efter prövning
16240 Träförpackningstillverkning Efter prövning
16290 Övrig trävarutillverkning; tillverkning av varor av kork, halm, rotting o.d. Efter prövning
17110 Massatillverkning Efter prövning
17120 Pappers- och papptillverkning Efter prövning
17211 Tillverkning av papperssäckar och -påsar Efter prövning
17212 Tillverkning av wellpapp samt pappers- och kartongförpackningar Efter prövning
17220 Tillverkning av hushålls- och hygienartiklar av papper Efter prövning
17230 Tillverkning av skrivpapper, kuvert o.d. Ja
17240 Tapettillverkning Efter prövning
17290 Tillverkning av andra pappers- och pappvaror Efter prövning
18110 Tryckning av dagstidningar Efter prövning
18120 Annan tryckning Efter prövning
18130 Grafiska tjänster före tryckning (prepress/premedia) Ja
18140 Bokbindning och andra tjänster i samband med tryckning Efter prövning
18200 Reproduktion av inspelningar Ja
19100 Tillverkning av stenkolsprodukter Efter prövning
19200 Petroleumraffinering Efter prövning
20110 Industrigasframställning Efter prövning
20120 Tillverkning av färgämnen Efter prövning
20130 Tillverkning av andra oorganiska baskemikalier Efter prövning
20140 Tillverkning av andra organiska baskemikalier Efter prövning
20150 Tillverkning av gödselmedel och kväveprodukter Efter prövning
20160 Basplastframställning Efter prövning
20170 Tillverkning av syntetiskt basgummi Efter prövning
20200 Tillverkning av bekämpningsmedel och andra lantbrukskemiska produkter Ja
20300 Tillverkning av färg, lack, tryckfärg m.m. Efter prövning
20410 Tillverkning av tvål, såpa, tvättmedel och polermedel Efter prövning
20420 Tillverkning av parfymer och toalettartiklar Ja
20510 Sprängämnestillverkning Efter prövning
20520 Tillverkning av lim och gelatin Efter prövning
20530 Tillverkning av eteriska oljor Ja
20590 Tillverkning av övriga kemiska produkter Efter prövning
20600 Konstfibertillverkning Efter prövning
21100 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter Efter prövning
21200 Tillverkning av läkemedel Efter prövning
22110 Tillverkning av däck och slangar; regummering Efter prövning
22190 Annan gummivarutillverkning Efter prövning
22210 Tillverkning av plasthalvfabrikat Efter prövning
22220 Plastförpackningstillverkning Efter prövning
22230 Byggplastvarutillverkning Efter prövning
22290 Annan plastvarutillverkning Efter prövning
23110 Framställning av planglas Efter prövning
23120 Bearbetning av planglas Efter prövning
23130 Tillverkning av buteljer, glasförpackningar och husgeråd av glas Efter prövning
23140 Tillverkning av glasfiber Efter prövning
23190 Tillverkning av andra glasvaror inkl. tekniska glasvaror Ja
23200 Tillverkning av eldfasta produkter Efter prövning
23310 Tillverkning av keramiska tegel och plattor Efter prövning
23320 Tillverkning av murtegel, takpannor och andra byggvaror av tegel Efter prövning
23410 Tillverkning av keramiska hushålls- och prydnadsartiklar Ja
23420 Tillverkning av keramiska sanitetsartiklar Efter prövning
23430 Tillverkning av keramiska isolatorer o.d. Efter prövning
23440 Tillverkning av andra tekniska keramiska produkter Ja
23490 Framställning av andra keramiska produkter Efter prövning
23510 Tillverkning av cement Efter prövning
23520 Tillverkning av kalk och gips Efter prövning
23610 Tillverkning av betongvaror för byggändamål Efter prövning
23620 Tillverkning av gipsvaror för byggändamål Efter prövning
23630 Tillverkning av fabriksblandad betong Efter prövning
23640 Tillverkning av murbruk Efter prövning
23650 Tillverkning av fibercementvaror Efter prövning
23690 Tillverkning av andra varor av betong, cement och gips Ja
23700 Huggning, formning och slutlig bearbetning av sten Efter prövning
23910 Slipmedelstillverkning Ja
23990 Tillverkning av övriga icke-metalliska mineraliska produkter Efter prövning
24100 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar Efter prövning
24200 Tillverkning av rör, ledningar, ihåliga profiler och tillbehör av stål Ja
24310 Tillverkning av kalldragen stålstång Efter prövning
24320 Tillverkning av kallvalsade stålband Efter prövning
24330 Tillverkning av andra kallformade produkter av stål Ja
24340 Tillverkning av kalldragen ståltråd Efter prövning
24410 Framställning av ädla metaller Efter prövning
24420 Framställning av aluminium Efter prövning
24430 Framställning av bly, zink och tenn Efter prövning
24440 Framställning av koppar Efter prövning
24450 Framställning av andra metaller Efter prövning
24460 Tillverkning av kärnbränsle Efter prövning
24510 Gjutning av järn Ja
24520 Gjutning av stål Efter prövning
24530 Gjutning av lättmetall Efter prövning
24540 Gjutning av andra metaller Efter prövning
25110 Tillverkning av metallstommar och delar därav Efter prövning
25120 Tillverkning av dörrar och fönster av metall Efter prövning
25210 Tillverkning av radiatorer och pannor för centraluppvärmning Ja
25290 Tillverkning av andra cisterner, tankar, kar och andra behållare av metall Efter prövning
25300 Tillverkning av ånggeneratorer utom varmvattenpannor för centraluppvärmning Efter prövning
25400 Tillverkning av vapen och ammunition Efter prövning
25500 Smidning, pressning, prägling och valsning av metall; pulvermetallurgi Efter prövning
25610 Beläggning och överdragning av metall Efter prövning
25620 Metallegoarbeten Efter prövning
25710 Tillverkning av bestick Ja
25720 Tillverkning av lås och gångjärn Efter prövning
25730 Tillverkning av verktyg och redskap Efter prövning
25910 Tillverkning av stålfat o.d. behållare Efter prövning
25920 Tillverkning av lättmetallförpackningar Efter prövning
25930 Tillverkning av metalltrådvaror, kedjor och fjädrar Efter prövning
25940 Tillverkning av nitar och skruvar Efter prövning
25990 Övrig metallvarutillverkning Efter prövning
26110 Tillverkning av elektroniska komponenter Efter prövning
26120 Tillverkning av kretskort Efter prövning
26200 Tillverkning av datorer och kringutrustning Efter prövning
26300 Tillverkning av kommunikationsutrustning Efter prövning
26400 Tillverkning av hemelektronik Ja
26510 Tillverkning av instrument och apparater för mätning, provning och navigering Efter prövning
26520 Urtillverkning Efter prövning
26600 Tillverkning av strålningsutrustning samt elektromedicinsk och elektroterapeutisk utrustning Efter prövning
26700 Tillverkning av optiska instrument och fotoutrustning Ja
26800 Tillverkning av magnetiska och optiska medier Efter prövning
27110 Tillverkning av elmotorer, generatorer och transformatorer Ja
27120 Tillverkning av eldistributions- och elkontrollapparater Efter prövning
27200 Batteri- och ackumulatortillverkning Efter prövning
27310 Tillverkning av optiska fiberkablar Efter prövning
27320 Tillverkning av andra elektroniska och elektriska ledningar och kablar Efter prövning
27330 Tillverkning av kabeltillbehör Efter prövning
27400 Tillverkning av belysningsarmatur Efter prövning
27510 Tillverkning av elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater Efter prövning
27520 Tillverkning av icke-elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater Efter prövning
27900 Tillverkning av annan elapparatur Efter prövning
28110 Tillverkning av motorer och turbiner utom för luftfartyg och fordon Efter prövning
28120 Tillverkning av fluidteknisk utrustning Efter prövning
28130 Tillverkning av andra pumpar och kompressorer Efter prövning
28140 Tillverkning av andra kranar och ventiler Efter prövning
28150 Tillverkning av lager, kugghjul och andra delar för kraftöverföring Efter prövning
28210 Tillverkning av ugnar och brännare Efter prövning
28220 Tillverkning av lyft- och godshanteringsanordningar Efter prövning
28230 Tillverkning av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (utom datorer och kringutrustning) Efter prövning
28240 Tillverkning av motordrivna handverktyg Efter prövning
28250 Tillverkning av maskiner och apparater för kyla och ventilation utom för hushåll Efter prövning
28290 Övrig tillverkning av maskiner för allmänt ändamål Efter prövning
28300 Tillverkning av jord- och skogsbruksmaskiner Efter prövning
28410 Tillverkning av maskiner för metallbearbetning Efter prövning
28490 Tillverkning av övriga verktygsmaskiner Efter prövning
28910 Tillverkning av maskiner för metallurgi Ja
28920 Tillverkning av gruv-, bergbrytnings- och byggmaskiner Ja
28930 Tillverkning av maskiner för framställning av livsmedel, drycker och tobaksvaror Ja
28940 Tillverkning av maskiner för produktion av textil-, beklädnads- och lädervaror Ja
28950 Tillverkning av maskiner för produktion av massa, papper och papp Efter prövning
28960 Tillverkning av maskiner för gummi och plast Efter prövning
28990 Tillverkning av övriga specialmaskiner Ja
29100 Motorfordonstillverkning Efter prövning
29200 Tillverkning av karosserier för motorfordon; tillverkning av släpfordon och påhängsvagnar Efter prövning
29310 Tillverkning av elektrisk och elektronisk utrustning för motorfordon och motorer Ja
29320 Tillverkning av andra delar och tillbehör till motorfordon och motorer Efter prövning
30110 Byggande av fartyg och flytande materiel Ja
30120 Byggande av fritidsbåtar Efter prövning
30200 Tillverkning av rälsfordon Efter prövning
30300 Tillverkning av luftfartyg, rymdfarkoster o.d. Ja
30400 Tillverkning av militära stridsfordon Efter prövning
30910 Tillverkning av motorcyklar Ja
30920 Tillverkning av cyklar och invalidfordon Efter prövning
30990 Övrig transportmedelstillverkning Efter prövning
31010 Tillverkning av kontors- och butiksmöbler samt kontors- och butiksinredningar Efter prövning
31020 Tillverkning av köksmöbler och köksinredningar Efter prövning
31030 Tillverkning av madrasser Efter prövning
31090 Tillverkning av andra möbler Efter prövning
32110 Prägling av mynt Ja
32120 Tillverkning av smycken, guld- och silversmedsvaror Efter prövning
32130 Tillverkning av bijouterier o.d. Ja
32200 Tillverkning av musikinstrument Efter prövning
32300 Tillverkning av sportartiklar Efter prövning
32400 Tillverkning av spel och leksaker Efter prövning
32501 Tillverkning av medicinsk och dental utrustning (exkl. tandproteser) Efter prövning
32502 Tillverkning av tandproteser, implantat o.d. Efter prövning
32910 Tillverkning av borstbinderiarbeten Ja
32991 Tillverkning av skyddsutrustning Efter prövning
32999 Tillverkning av övriga produkter Efter prövning
33110 Reparation av metallvaror Efter prövning
33121 Reparation av maskiner för allmänt bruk Efter prövning
33122 Reparation av jord- och skogsbruksmaskiner Efter prövning
33123 Reparation och underhåll av metallverktygsmaskiner och andra verktygsmaskiner Efter prövning
33129 Reparation av andra specialmaskiner Efter prövning
33130 Reparation av elektronisk och optisk utrustning Efter prövning
33140 Reparation av elapparatur Efter prövning
33150 Reparation och underhåll av fartyg och båtar Efter prövning
33160 Reparation och underhåll av luftfartyg och rymdfarkoster Ja
33170 Reparation och underhåll av andra transportmedel Efter prövning
33190 Reparation av annan utrustning Efter prövning
33200 Installation av industrimaskiner och -utrustning Efter prövning
35111 Generering av elektricitet med vatten- och vindkraft Efter prövning
35112 Särproduktion av elektricitet med värmekraft Efter prövning
35113 Samproduktion av elektricitet och fjärrvärme Efter prövning
35114 Produktion av elektricitet med kärnkraft Efter prövning
35115 Industrins el- och värmeproduktion för eget bruk Efter prövning
35120 Överföring av elektricitet Efter prövning
35130 Distribution av elektricitet Efter prövning
35140 Handel med elektricitet Efter prövning
35210 Framställning av gas Efter prövning
35220 Distribution av gasformiga bränslen via rörnät Efter prövning
35230 Handel med gas via rörnät Efter prövning
35301 Särproduktion och distribution av fjärrvärme och -kyla Efter prövning
35302 Särproduktion av industrins elektricitet och kyla Efter prövning
36000 Vattenförsörjning Efter prövning
37000 Avloppsrening Efter prövning
38110 Insamling av icke-farligt avfall Efter prövning
38120 Insamling av farligt avfall Efter prövning
38210 Behandling och bortskaffande av icke-farligt avfall Efter prövning
38220 Behandling och bortskaffande av farligt avfall Efter prövning
38310 Demontering av uttjänta fordon och maskiner Efter prövning
38320 Återvinning av källsorterat material Efter prövning
39000 Sanering, efterbehandling av jord och vatten samt annan verksamhet för föroreningsbekämpning Efter prövning
41100 Utformning av byggprojekt Efter prövning
41200 Byggande av bostadshus och andra byggnader Efter prövning
42110 Anläggning av vägar och motorvägar Efter prövning
42120 Anläggning av järnvägar och tunnelbanor Efter prövning
42130 Anläggning av broar och tunnlar Efter prövning
42210 Allmännyttiga anläggningsarbeten för värme, vatten och avlopp Efter prövning
42220 Anläggningsarbeten för el och telekommunikation Efter prövning
42910 Vattenbyggnad Efter prövning
42991 Utveckling av och byggherreverksamhet inom anläggningsprojekt Efter prövning
42999 Övrig anläggningsverksamhet Efter prövning
43110 Rivning av hus och byggnader Efter prövning
43120 Mark- och grundarbeten Efter prövning
43130 Markundersökning Efter prövning
43210 Elinstallationer Efter prövning
43220 VVS-arbeten Efter prövning
43291 Installation av isolering mot värme, ljud och vibrationer Efter prövning
43292 Installation av hissar och rulltrappor Efter prövning
43299 Övriga bygginstallationer Efter prövning
43310 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten Ja
43320 Byggnadssnickeriarbeten Efter prövning
43330 Golv- och väggbeläggningsarbeten Efter prövning
43341 Måleriarbeten Efter prövning
43342 Glasmästeriarbeten Efter prövning
43390 Annan slutbehandling av byggnader Efter prövning
43910 Takarbeten Efter prövning
43991 Uthyrning av byggmaskiner med förare Efter prövning
43999 Annan diverse specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet Efter prövning
45111 Partihandel med personbilar och lätta motorfordon Efter prövning
45112 Detaljhandel med personbilar och lätta motorfordon Efter prövning
45191 Partihandel med lastbilar och andra tunga motorfordon Efter prövning
45192 Detaljhandel med husvagnar och övriga motorfordon Efter prövning
45201 Underhåll och reparation av motorfordon (exkl. däck) Efter prövning
45202 Reparation av däck Efter prövning
45311 Partihandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon (exkl. däck) Efter prövning
45312 Partihandel med däck Efter prövning
45321 Detaljhandel med reservdelar och tillbehör till motorfordon utom motorcyklar (exkl. däck) Efter prövning
45322 Detaljhandel med däck Efter prövning
45401 Partihandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör Efter prövning
45402 Detaljhandel med motorcyklar inklusive reservdelar och tillbehör Efter prövning
45403 Underhåll och reparation av motorcyklar Efter prövning
46110 Provisionshandel med jordbruksråvaror, levande djur, textilråvaror och textilhalvfabrikat Efter prövning
46120 Provisionshandel med bränsle, malm, metaller och industrikemikalier Efter prövning
46130 Provisionshandel med virke och byggmaterial Efter prövning
46140 Provisionshandel med maskiner, industriell utrustning, fartyg och luftfartyg Efter prövning
46150 Provisionshandel med möbler, hushålls- och järnhandelsvaror Efter prövning
46160 Provisionshandel med textilier, kläder, skodon och lädervaror Ja
46170 Provisionshandel med livsmedel, drycker och tobak Ja
46181 Provisionshandel inom pappersbranschen Efter prövning
46189 Övrig provisionshandel med annat specialsortiment Efter prövning
46190 Provisionshandel med blandat sortiment Efter prövning
46210 Partihandel med spannmål, råtobak, utsäde och djurfoder Efter prövning
46220 Partihandel med blommor och växter Efter prövning
46230 Partihandel med levande djur Efter prövning
46240 Partihandel med hudar, skinn och läder Ja
46310 Partihandel med frukt och grönsaker Efter prövning
46320 Partihandel med kött och köttvaror Efter prövning
46331 Partihandel med mejeriprodukter, matolja och matfett Efter prövning
46332 Partihandel med ägg Efter prövning
46340 Partihandel med drycker Efter prövning
46350 Partihandel med tobak Efter prövning
46360 Partihandel med socker, choklad och sockerkonfektyrer Efter prövning
46370 Partihandel med kaffe, te, kakao och kryddor Efter prövning
46381 Partihandel med fisk Nej
46382 Partihandel med naturprodukter Efter prövning
46383 Partihandel med mat för sällskapsdjur Efter prövning
46389 Övrig partihandel med andra livsmedel Efter prövning
46390 Icke specialiserad partihandel med livsmedel, drycker och tobak Efter prövning
46411 Partihandel med tyger och garn Efter prövning
46412 Partihandel med textilvaror Efter prövning
46421 Partihandel med kläder Ja
46422 Partihandel med skodon Ja
46431 Partihandel med hushållsapparater samt elartiklar Efter prövning
46432 Partihandel med hemelektronik Efter prövning
46433 Partihandel med fotoutrustning och -tillbehör Efter prövning
46434 Partihandel inom den optiska branschen Efter prövning
46441 Partihandel med hushållsartiklar och -tillbehör Efter prövning
46442 Partihandel med rengöringsmedel Efter prövning
46450 Partihandel med parfym och kosmetika Efter prövning
46461 Partihandel med läkemedel Efter prövning
46462 Partihandel med laboratorie- och sjukvårdsapparater Efter prövning
46470 Partihandel med möbler, mattor och belysningsartiklar Efter prövning
46480 Partihandel med ur och guldsmedsvaror Ja
46491 Partihandel med pappers- och kontorsartiklar Efter prövning
46492 Partihandel med böcker Ja
46493 Partihandel med sportartiklar Efter prövning
46494 Partihandel med musikartiklar Efter prövning
46495 Partihandel med båtar och båtlivsartiklar Efter prövning
46496 Partihandel med leksaker och spel Ja
46499 Övrig partihandel med hushållsvaror Efter prövning
46510 Partihandel med datorer och kringutrustning samt programvara Efter prövning
46521 Partihandel med telekommunikationsutrustning Efter prövning
46522 Partihandel med elektroniska komponenter Efter prövning
46610 Partihandel med maskiner och verktyg för jordbruket inkl. traktorer Efter prövning
46620 Partihandel med verktygsmaskiner Ja
46630 Partihandel med gruv-, bygg- och anläggningsmaskiner Efter prövning
46640 Partihandel med textil-, sy- och stickmaskiner Efter prövning
46650 Partihandel med kontorsmöbler Ja
46660 Partihandel med andra kontorsmaskiner och kontorsutrustning Efter prövning
46691 Partihandel med elartiklar Efter prövning
46692 Partihandel med andra maskiner inom industrin Efter prövning
46699 Partihandel med maskiner och apparater som inte klassificerats på annat håll Efter prövning
46711 Partihandel med flytande och gasformiga bränslen Efter prövning
46719 Partihandel med övriga bränslen Efter prövning
46720 Partihandel med metaller och metallmalmer Efter prövning
46731 Partihandel med virkesråvara Efter prövning
46732 Partihandel med virkesprodukter Efter prövning
46733 Partihandel med metall- och mineralprodukter Efter prövning
46734 Partihandel med badrumsmöbler och -tillbehör Efter prövning
46735 Partihandel med golvbeläggningar och tapeter Efter prövning
46739 Allmän partihandel med byggmaterial Efter prövning
46741 Partihandel med verktyg och tillbehör Efter prövning
46742 Partihandel med värme-, vatten- och ventilationsanläggningar och -tillbehör Efter prövning
46750 Partihandel med kemiska produkter Efter prövning
46760 Partihandel med andra insatsvaror Efter prövning
46770 Partihandel med avfallsprodukter och skrot Efter prövning
46901 Allmän partihandel Efter prövning
46909 Annan diverse partihandel Efter prövning
47111 Stora stormarknader (över 1 000 m²) Efter prövning
47112 Små stormarknader (över 400 m², högst 1 000 m²) Efter prövning
47113 Självbetjäningsaffärer (över 100 m², högst 400 m²) Efter prövning
47114 Livsmedels-, karamellkiosker o.d. (högst 100 m²) Efter prövning
47191 Självbetjäningsvaruhus (över 2 500 m²) Efter prövning
47192 Varuhus (över 2 500 m²) Efter prövning
47199 Mindre varuhus och andra icke specialiserade butiker (högst 2 500 m²) Efter prövning
47210 Specialiserad butikshandel med frukt och grönsaker Efter prövning
47220 Specialiserad butikshandel med kött och charkuterier Efter prövning
47230 Specialiserad butikshandel med fisk, skal- och blötdjur Nej
47241 Specialiserad butikshandel med bröd och konditorivaror Ja
47242 Specialiserad butikshandel med sötsaker Ja
47250 Specialiserad butikshandel med alkoholhaltiga och andra drycker Efter prövning
47260 Specialiserad butikshandel med tobaksvaror Efter prövning
47291 Glasskiosker Efter prövning
47292 Specialiserad butikshandel med naturprodukter Efter prövning
47299 Annan specialiserad butikshandel med dagligvaror Efter prövning
47301 Servicestationsverksamhet Efter prövning
47302 Specialiserad detaljhandel med bränslen från automater Efter prövning
47410 Specialiserad butikshandel med datorer, programvara, data- och tv-spel Efter prövning
47420 Specialiserad butikshandel med telekommunikationsutrustning Efter prövning
47430 Specialiserad butikshandel med ljud- och bildanläggningar samt videoutrustning Efter prövning
47511 Specialiserad butikshandel med tyger Efter prövning
47512 Specialiserad butikshandel med garner och handarbetstillbehör Efter prövning
47521 Allmän detaljhandel med järn- och byggmaterial Efter prövning
47522 Specialiserad butikshandel med målarfärger Efter prövning
47523 Specialiserad butikshandel med möbler för köks- och sanitetsutrymmen Efter prövning
47529 Annan specialiserad butikshandel inom järn- och byggbranschen Efter prövning
47531 Specialiserad butikshandel med mattor och gardiner Efter prövning
47532 Specialiserad butikshandel med tapeter och golvbeläggningar Efter prövning
47540 Specialiserad butikshandel med elektriska hushållsmaskiner och hushållsapparater Efter prövning
47591 Specialiserad butikshandel med möbler Efter prövning
47592 Specialiserad butikshandel med elartiklar och belysningsarmaturer Efter prövning
47593 Specialiserad butikshandel med gummi- och plastvaror Efter prövning
47594 Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar Efter prövning
47595 Specialiserad butikshandel med musikinstrument och musikartiklar Efter prövning
47596 Låssmeds- och nyckelaffärer Efter prövning
47599 Specialiserad butikshandel med hushållsartiklar som inte klassificerats på annat håll Efter prövning
47610 Specialiserad butikshandel med böcker Efter prövning
47621 Specialiserad butikshandel med pappers- och kontorsmaterial Efter prövning
47622 Specialiserad butikshandel med tidskrifter och tidningar Efter prövning
47630 Specialiserad butikshandel med inspelade och oinspelade band och skivor för musik och bild Ja
47641 Specialiserad butikshandel med sportartiklar och cyklar Efter prövning
47642 Specialiserad butikshandel med båtar och båttillbehör Efter prövning
47650 Specialiserad butikshandel med spel och leksaker Efter prövning
47711 Specialiserad butikshandel med damkläder Ja
47712 Specialiserad butikshandel med herrkläder Ja
47713 Specialiserad butikshandel med barnkläder Efter prövning
47714 Specialiserad butikshandel med pälsvaror och läderkläder Ja
47715 Specialiserad butikshandel med mössor och hattar Ja
47719 Allmän detaljhandel med kläder Ja
47721 Specialiserad butikshandel med skodon Ja
47722 Specialiserad butikshandel med väskor Ja
47730 Apotekshandel Efter prövning
47740 Specialiserad butikshandel med sjukvårdsartiklar Efter prövning
47750 Specialiserad butikshandel med kosmetika och hygienartiklar Efter prövning
47761 Detaljhandel med blommor Efter prövning
47762 Blomsterkiosker Efter prövning
47763 Specialiserad butikshandel med trädgårdsartiklar Efter prövning
47764 Specialiserad butikshandel med sällskapsdjur, mat och tillbehör till dem Efter prövning
47770 Specialiserad butikshandel med ur, guldsmedsvaror och smycken Ja
47781 Konstaffärer Efter prövning
47782 Specialiserad butikshandel med fotoartiklar Ja
47783 Specialiserad butikshandel med optiska artiklar Efter prövning
47784 Specialiserad butikshandel med barnvagnar och -tillbehör Efter prövning
47785 Specialiserad butikshandel med presentartiklar och hobbyartiklar Ja
47789 Annan specialiserad butikshandel med nya varor Efter prövning
47791 Antikvitetsaffärer Efter prövning
47792 Antikvariat Efter prövning
47793 Auktionskammare Ja
47799 Specialiserad butikshandel med andra begagnade varor Ja
47810 Torg- och marknadshandel med livsmedel, drycker och tobak Efter prövning
47820 Torg- och marknadshandel med textilier, kläder och skodon Ja
47890 Torg- och marknadshandel med övriga varor Ja
47911 Postorderhandel och näthandel av böcker, musik- och videoband Efter prövning
47912 Postorderhandel och näthandel av kläder Efter prövning
47913 Postorderhandel och näthandel med brett sortiment Efter prövning
47919 Annan postorderhandel och näthandel Efter prövning
47990 Övrig detaljhandel, ej i butik, på torg eller marknad Ja
49100 Järnvägstransport, passagerartrafik Efter prövning
49200 Järnvägstransport, godstrafik Efter prövning
49310 Kollektivtrafik Ja
49320 Taxitrafik Ja
49391 Reguljär fjärrtrafik med buss Ja
49392 Chartertrafik med buss Ja
49399 Övrig landtransport, passagerartrafik Ja
49410 Vägtransport, godstrafik Efter prövning
49420 Flyttjänster Efter prövning
49500 Transporter i rörsystem Efter prövning
50101 Havssjöfart, passagerartrafik Ja
50102 Kustsjöfart, passagerartrafik Ja
50201 Havssjöfart, godstrafik Efter prövning
50202 Kustsjöfart, godstrafik Efter prövning
50300 Sjöfart på inre vattenvägar, passagerartrafik Efter prövning
50400 Sjöfart på inre vattenvägar, godstrafik Efter prövning
51101 Reguljär lufttransport Ja
51102 Icke-reguljär lufttransport Ja
51210 Lufttransport, godstrafik Efter prövning
51220 Rymdfart Efter prövning
52100 Magasinering och varulagring Efter prövning
52211 Busstationer Efter prövning
52212 Terminalverksamhet för vägtrafik Efter prövning
52213 Avgiftsbelagd parkering Ja
52219 Övriga stödtjänster till landtransport Efter prövning
52221 Hamnar Efter prövning
52229 Övriga stödtjänster till sjötransport Efter prövning
52230 Stödtjänster till lufttransport Ja
52240 Godshantering Efter prövning
52291 Spedition och befraktning Efter prövning
52299 Annan transportförmedling Efter prövning
53100 Postbefordran via nationella posten Efter prövning
53200 Annan postbefordran samt kurirverksamhet Efter prövning
55101 Hotell Ja
55109 Motell, resandehem och liknande inkvarteringsanläggningar Ja
55201 Vandrarhem Ja
55209 Semesterbyar och liknande inkvartering Ja
55300 Campingplatsverksamhet Ja
55901 Internat och pensionat Ja
55902 Gårdsturism, bed & breakfast Ja
55903 Uthyrning av semesterstugor Ja
55909 Inkvarteringsverksamhet som inte klassificerats på annat håll Ja
56101 Restauranger Ja
56102 Café-restauranger Ja
56103 Matkiosker Efter prövning
56210 Cateringverksamhet vid enskilda evenemang Ja
56290 Övrig catering- och centralköksverksamhet Ja
56301 Öl- och drinkbarer Ja
56302 Caféer och kaffebarer Ja
58110 Bokutgivning Efter prövning
58120 Publicering av kataloger och sändlistor Efter prövning
58130 Tidningsutgivning Efter prövning
58141 Utgivning av lokaltidningar och tidningar som utkommer mera sällan Ja
58142 Utgivning av tidskrifter Efter prövning
58190 Annan förlagsverksamhet Efter prövning
58210 Utgivning av dataspel Efter prövning
58290 Utgivning av annan programvara Ja
59110 Produktion av film, video och TV-program Efter prövning
59120 Efterproduktion av film, video och TV-program Ja
59130 Film-, video- och TV-programdistribution Ja
59140 Filmvisning Ja
59200 Ljudinspelning och fonogramutgivning Ja
60100 Sändning av radioprogram Efter prövning
60201 Planering av TV-program och sändningsverksamhet (exkl. avgiftsbelagda TV-kanaler) Efter prövning
60202 Avgiftsbelagda TV-kanaler Efter prövning
61100 Trådbunden telekommunikation Efter prövning
61200 Trådlös telekommunikation Efter prövning
61300 Telekommunikation via satellit Efter prövning
61900 Annan telekommunikation Efter prövning
62010 Dataprogrammering Efter prövning
62020 IT-konsultverksamhet Efter prövning
62030 Datordrifttjänster Efter prövning
62090 Andra IT-tjänster Efter prövning
63110 Databehandling, hosting o.d. Efter prövning
63120 Webbportaler Efter prövning
63910 Nyhetsservice Efter prövning
63990 Övriga informationstjänster Efter prövning
64110 Centralbanksverksamhet Efter prövning
64190 Annan monetär finansförmedling Efter prövning
64200 Holdingverksamhet Efter prövning
64300 Fonder och liknande finansiella institut Efter prövning
64910 Finansiell leasing Efter prövning
64920 Annan kreditgivning Efter prövning
64990 Diverse övriga finansiella tjänster utom försäkring och pensionsverksamhet Efter prövning
65110 Livförsäkring Efter prövning
65121 Skadeförsäkringsbolagens verksamhet Efter prövning
65122 Skadeförsäkringsföreningars verksamhet Efter prövning
65129 Annan skadeförsäkring Efter prövning
65200 Återförsäkring Efter prövning
65300 Pensionsfondsverksamhet Efter prövning
66110 Administrativa stödtjänster till finansiella marknader Efter prövning
66120 Verksamhet utförd av värdepappers- och varumäklare Efter prövning
66190 Andra stödtjänster till finansiella tjänster utom försäkring och pensionsfondsverksamhet Efter prövning
66210 Risk- och skadebedömning Efter prövning
66220 Verksamhet utförd av försäkringsombud och försäkringsmäklare Efter prövning
66290 Andra stödtjänster till försäkrings- och pensionsfondsverksamhet Efter prövning
66300 Fondförvaltning Efter prövning
68100 Handel med egna fastigheter Efter prövning
68201 Uthyrning av bostäder Efter prövning
68202 Förvaltning av bostäder och bostadsfastigheter Efter prövning
68209 Uthyrning och förvaltning av övriga fastigheter Efter prövning
68310 Fastighetsförmedling Efter prövning
68320 Fastighetsförvaltning på uppdrag Efter prövning
69101 Advokatbyråer Efter prövning
69102 Juridiska byråer Efter prövning
69103 Patentbyråer Efter prövning
69109 Övrig juridisk verksamhet Efter prövning
69201 Bokförings- och bokslutstjänster Efter prövning
69202 Revisionstjänster Efter prövning
69209 Övriga redovisningstjänster Efter prövning
70100 Verksamheter som utövas av huvudkontor Efter prövning
70210 PR och kommunikation Efter prövning
70220 Konsultverksamhet avseende företags organisation Efter prövning
71110 Arkitektverksamhet Efter prövning
71121 Samhällsplanering Efter prövning
71122 Tekniska tjänster för anläggningsverksamhet Efter prövning
71123 Konstruktionstekniska tjänster Efter prövning
71124 VVS-teknisk planering Efter prövning
71125 Elteknisk planering Efter prövning
71126 Övriga byggtekniska tjänster Efter prövning
71127 Maskin- och processplanering Efter prövning
71129 Övriga tekniska tjänster Efter prövning
71201 Bilbesiktning Efter prövning
71202 Övrig teknisk provning och analys Efter prövning
72110 Bioteknisk forskning och utveckling Efter prövning
72191 Medicinsk forskning och utveckling Efter prövning
72192 Annan naturvetenskaplig forskning och utveckling Efter prövning
72193 Teknisk forskning och utveckling Efter prövning
72200 Samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning och utveckling Efter prövning
73111 Reklambyråer Efter prövning
73112 Direkt- och utomhusreklam Efter prövning
73119 Andra reklamtjänster Efter prövning
73120 Mediebyråverksamhet och annonsförsäljning Ja
73200 Marknads- och opinionsundersökning Efter prövning
74101 Grafisk design Efter prövning
74102 Inredningsplanering Efter prövning
74109 Industriell design o.d. Efter prövning
74201 Fotografiateljéer Efter prövning
74202 Fotoframkallning Ja
74300 Översättning och tolkning Efter prövning
74901 Programbyråer och managertjänster Ja
74909 Annan verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik Ja
75000 Veterinärverksamhet Efter prövning
77110 Uthyrning och leasing av personbilar och lätta motorfordon Efter prövning
77120 Uthyrning och leasing av lastbilar och andra tunga motorfordon Ja
77210 Uthyrning och leasing av fritids- och sportutrustning Efter prövning
77220 Uthyrning av videokassetter och dvd-skivor Ja
77290 Uthyrning och leasing av andra hushållsartiklar och varor för personligt bruk Ja
77310 Uthyrning och leasing av jordbruksmaskiner och jordbruksredskap Ja
77320 Uthyrning och leasing av bygg- och anläggningsmaskiner Efter prövning
77330 Uthyrning och leasing av kontorsmaskiner och kontorsutrustning (inklusive datorer) Efter prövning
77340 Uthyrning och leasing av fartyg och båtar Ja
77350 Uthyrning och leasing av flygplan Ja
77390 Uthyrning och leasing av övrig utrustning och övriga maskiner och materiella tillgångar Efter prövning
77400 Leasing av immateriell egendom och liknande produkter, med undantag för upphovsrättsskyddade verk Efter prövning
78100 Arbetsförmedling och rekrytering Ja
78200 Personaluthyrning Ja
78300 Övrigt tillhandahållande av personalfunktioner Efter prövning
79110 Resebyråverksamhet Ja
79120 Researrangemang Ja
79900 Turist- och bokningsservice Ja
80100 Säkerhetsverksamhet Ja
80200 Säkerhetssystemtjänster Efter prövning
80300 Spanings- och detektivverksamhet Ja
81100 Fastighetsrelaterade stödtjänster Efter prövning
81210 Lokalvård Efter prövning
81220 Rengöring och sotning av byggnader Efter prövning
81291 Renhållning av gator och vägar Efter prövning
81299 Andra rengöringstjänster Efter prövning
81300 Skötsel och underhåll av grönytor Efter prövning
82110 Kombinerade kontorstjänster Efter prövning
82191 Sekreterartjänster och övriga kontorstjänster Efter prövning
82192 Postningstjänster Efter prövning
82200 Callcenterverksamhet Efter prövning
82300 Arrangemang av kongresser och mässor Ja
82910 Inkassoföretags och kreditupplysningsföretags verksamhet Efter prövning
82920 Förpackningsverksamhet Efter prövning
82990 Övriga företagstjänster Efter prövning
84110 Övergripande offentlig förvaltning Efter prövning
84121 Administration av utbildning och kulturärenden Efter prövning
84122 Administration av hälsovård och socialskydd Efter prövning
84130 Administration av näringslivsprogram Efter prövning
84210 Utrikesförvaltning Efter prövning
84220 Totalförsvar Efter prövning
84231 Rättsvård Efter prövning
84232 Fångvård Efter prövning
84241 Polisverksamhet Efter prövning
84242 Gränsbevakning och befolkningsskydd Efter prövning
84250 Brand- och räddningsverksamhet Efter prövning
84301 Folkpensionsanstaltens försäkringsverksamhet Efter prövning
84302 Lagstadgad arbetspensionsförsäkring Efter prövning
84309 Övrig obligatorisk socialförsäkring Efter prövning
85100 Utbildning på förskolenivå Ja
85200 Utbildning på lägre grundnivå Ja
85311 Utbildning på högre grundnivå Efter prövning
85312 Gymnasieutbildning Ja
85320 Yrkesutbildning på mellannivå Ja
85410 Utbildning på högre nivå (exkl. universitets- och yrkeshögskoleutbildning) Efter prövning
85420 Universitets- eller yrkeshögskoleutbildning på högre nivå Efter prövning
85510 Sport- och motionsutbildning Efter prövning
85520 Musik- och dansutbildning Ja
85530 Trafikskoleverksamhet Ja
85591 Folkhögskolor, medborgarinstitut o.d. Ja
85592 Utbildningscentraler Ja
85593 Språkskolor och -institut Ja
85599 Övriga utbildningsenheter Ja
85600 Stödverksamhet för utbildningsväsendet Ja
86101 Egentliga sjukhustjänster Efter prövning
86102 Rehabiliteringsinrättningar och sjukhem Ja
86210 Allmänpraktiserande läkarverksamhet Efter prövning
86220 Specialistläkarverksamhet inom öppenvård Efter prövning
86230 Tandläkarverksamhet Efter prövning
86901 Fysioterapi Ja
86902 Laboratorieundersökningar Efter prövning
86903 Diagnostisk bildbehandling Ja
86904 Sjuktransporttjänster Efter prövning
86909 Andra hälsovårdstjänster Efter prövning
87101 Boende med sjuksköterskevård för äldre Ja
87102 Boende med sjuksköterskevård för funktionshindrade personer (exkl. anstaltsvård för personer med utvecklingsstörning) Efter prövning
87201 Anstalter och boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning Efter prövning
87202 Boende med särskild service för personer med psykiska funktionshinder Efter prövning
87203 Anstalter för personer med missbruksproblem Efter prövning
87204 Boende med särskild service för personer med missbruksproblem Ja
87301 Boende med särskild service för äldre Efter prövning
87302 Boende med särskild service för funktionshindrade (exkl. boende med särskild service för personer med utvecklingsstörning) Efter prövning
87901 Anstalter för barn och unga och professionell familjevård Efter prövning
87902 Mödra- och skyddshem Ja
87909 Andra anstalter och annat boende med särskild service Ja
88101 Hemservice för äldre och funktionshindrade personer Efter prövning
88102 Dagverksamhet för äldre Efter prövning
88103 Dag- och arbetsverksamhet för funktionshindrade personer Efter prövning
88109 Andra öppna instanser för äldre och funktionshindrade personer Efter prövning
88911 Barndaghem Ja
88919 Annan barndagvård Efter prövning
88991 Hemservice för andra än äldre och funktionshindrade personer Ja
88992 Dag- och arbetsverksamhet för andra än äldre och funktionshindrade personer Ja
88993 Öppen rehabilitering för personer med missbruksproblem Ja
88999 Andra öppna sociala instanser som inte klassificerats på annat håll Efter prövning
90010 Artistisk verksamhet Ja
90020 Stödtjänster till artistisk verksamhet Ja
90030 Litterärt och konstnärligt skapande Efter prövning
90040 Drift av teatrar, konserthus o.d. Ja
91010 Biblioteks- och arkivverksamhet Efter prövning
91020 Museiverksamhet Ja
91030 Vård av historiska minnesmärken och byggnader och liknande sevärdheter Efter prövning
91040 Drift av botaniska trädgårdar, djurparker och naturreservat Ja
92000 Spel- och vadhållningsverksamhet Ja
93110 Drift av sportanläggningar Ja
93120 Sportklubbars och idrottsföreningars verksamhet Ja
93130 Drift av gymanläggningar Ja
93190 Annan sportverksamhet Ja
93210 Nöjes- och temaparksverksamhet Ja
93291 Skid- och slalomanläggningar Efter prövning
93299 Annan fritids- och nöjesverksamhet Ja
94110 Intressebevakning inom bransch- och arbetsgivarorganisationer Ja
94120 Intressebevakning inom yrkesorganisationer Ja
94200 Intressebevakning inom arbetstagarorganisationer Ja
94910 Verksamhet i religiösa samfund Ja
94920 Verksamhet i politiska organisationer Ja
94991 Organisationer som betjänar forskning och kultur Ja
94999 Övriga organisationer Ja
95110 Reparation av datorer och kringutrustning Efter prövning
95120 Reparation av kommunikationsutrustning Efter prövning
95210 Reparation av hemelektronik Efter prövning
95220 Reparation av hushållsapparater samt av utrustning för hem och trädgård Efter prövning
95230 Lagning av skodon och lädervaror Efter prövning
95240 Reparation av möbler och heminredning Efter prövning
95250 Reparation av ur och guldsmedsvaror Ja
95290 Reparation av andra hushållsartiklar och personliga artiklar Efter prövning
96011 Tvätteriverksamhet för företag Ja
96012 Tvätteriverksamhet för hushåll Efter prövning
96021 Herr- och damfrisering Ja
96022 Skönhetsvård Efter prövning
96030 Begravningsverksamhet Efter prövning
96040 Kroppsvård Ja
96090 Diverse övriga konsumenttjänster Efter prövning
97000 Förvärvsarbete i hushåll Efter prövning
98100 Hushållens produktion av diverse varor för eget bruk Efter prövning
98200 Hushållens produktion av diverse tjänster för eget bruk Efter prövning
99000 Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. Ja