Vem sköter om begravningen av en person som avlidit utan arvingar?

Kostnader för begravningen betalas med medel ur dödsboet. Om det finns medel i dödsboet, får den avlidnes anhöriga om de vill ordna en med tanke på den avlidnes tillgångar rimlig begravning. Om inga begravningsarrangemang görs eller om det saknas medel, bör man kontakta den avlidnes senaste hemkommun som enligt 23 § i begravningslagen i sista hand ansvarar för begravningsarrangemangen.

Samhörande innehåll