Varifrån ansöker man om stöd för icke täckta fasta kostnader?

Stödet söks via Statskontoret. Ansökningsblanketten med bilagor blir tillgänglig på vår webbsida när ansökan börjar den 17.8.

Samhörande innehåll