Varför ska man inte skicka originaldokument till Statskontoret som bilagor till en ansökan om avgiftsbefrielse?

Alla handlingar angående avgiftsbefrielseärenden omvandlas till och sparas i elektroniskt format. Vid digitaliseringen förstörs pappersdokumenten.

Samhörande innehåll