Varför får man stöd för tidigare månader och inte enligt nuvarande situationen?

Kostnadsstödet är retroaktivt till sin karaktär och betalas därför för redan uppstådda kostnader.