Miksi tukea saa aiempien kuukausien eikä tämänhetkisen tilanteen mukaan?

Kustannustuki on luonteeltaan takautuva, eli sitä maksetaan jo syntyneistä kustannuksista.

Aiheeseen liittyvät sisällöt