Vår hyresgäst har avlidit. Vem sköter om att säga upp hyresavtalet och att tömma bostaden?

Efter att en person har avlidit ska hens arvingar klarläggas. Arvingarna klarläggs genom en komplett släktutredning. Vem som helst kan göra en släktutredning. Ämbetsbetyg kan samlas in av var och en i vars intresse det är att hitta dödsboets rättsinnehavare som kan fatta beslut i ärenden som rör dödsboet. Den arvinge som hittas i samband med släktutredningen sköter uppsägningen av hyresavtalet och tömningen av bostaden. Om det i samband med släktutredningen framkommer att det inte finns några arvingar, ska en anmälan om person som avlidit utan arvingar göras till Statskontoret. Statskontoret utser en förvaltare för dödsboet som också sörjer för åtgärder i anslutning till hyresbostaden.

Samhörande innehåll