Var finns e-tjänst?

Gör genast efter olycksfallet en olycksfallsanmälan i Statskontorets e-tjänst
https://asiointipalvelu.valtiokonttori.fi/tyotapaturmat/
Obs! Kräver stark autentisering (nätbankskoder, mobilcertifikat eller certifikatkort).
Använd någon av webbläsarna Chrome, Firefox, Edge, Safari eller IE11 för att tjänsten
ska fungera korrekt.

Samhörande innehåll