När avgörs mitt ärende?

En så komplett ansökan som möjligt med bilagor underlättar behandlingen av ärendet. Om ytterligare utredningar måste begäras kan detta fördröja behandlingen av ditt ärende.

Samhörande innehåll