Mitt ämbetsverk skickar mig att arbeta utomlands. Omfattas jag av reseskyddet?

Ja, reseskyddet gäller anställda som skickats utomlands från Finland. Om en så kallad tjänsteresa varar i mer än tre månader har den anställda även rätt till hälso- och sjukvård i placeringslandet.

Samhörande innehåll