Koncernen har flera olika verksamhetsställen som har olika stängningsperioder. Vilka av dessa ska tas med ansökan om ersättning för stängning?

Den sökande ska i bilagan till ansökan om ersättning för stängning ange en lista över alla de finska dotterbolagen som hör till koncernen. I samband med detta ska även stängningsperioden för respektive dotterbolag anges separat.

Samhörande innehåll