Kan man få befrielse från skatter?

Befrielse från skatteförvaltningens fordringar som drivs in som skatter kan sökas hos skatteförvaltningen enligt lagen om skatteuppbörd. Läs mer >  Du kan ansöka om avgiftsbefrielse enligt lagen om avgiftsbefrielse hos Statskontoret om det är fråga om skadestånd till skatteförvaltningen som utdömts till följd av ett brott.

Samhörande innehåll